Home / ข่าวทั่วไทย / อาชีพใหม่ของคนขับรถบนท้องถนนได้เงินจริงๆ

อาชีพใหม่ของคนขับรถบนท้องถนนได้เงินจริงๆ

ชี้ช่องทางทำมาหากินเรียกว่าเป็นอาชีพใหม่ของคนขับรถบนท้องถนน เนื่องจากทางกรมการขนส่งได้ออกนโยบายให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา โดยการเผยช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ของผู้ขับขี่รถที่ผิดกฎหมายเพื่อร่วมกันสร้างวินัยและความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันซึ่งผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับ 50% ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสและรับส่วนแบ่งค่าปรับ

1.ให้ผู้ที่พบเห็นผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนส่ง

แจ้งพฤติกรรม วันเวลาสถานที่ทะเบียนรถรายละเอียดอื่น พร้อมกับถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอไว้เป็นพยานหลักฐาน

2.จากนั้นส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร

ซึ่งสามารถส่งได้ 4 ช่องทางดังนี้

3.เมื่อร้องเรียนและส่งรายละเอียดของผู้กระทำผิด

พร้อมกับหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้รอการยืนยันการรับแจ้ง

เรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งความนำจับทาง SMS

4.ทางกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัวและสอบสวน

5.เมื่อตรวจสอบและพบว่า ได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียนมา

และดำเนินคดีจนสิ้นสุดแล้วจะมี SMS แจ้งไปที่ผู้แจ้งความนำจับ

พร้อมกับโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับให้ภายใน 15 วันทำการ

(ได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว)

ได้มีผู้ร้องเรียนและแจ้งความผู้กระทำความผิดจริง

ออกมายืนยันว่าได้รับเงินจริงจากการแจ้งเบาะแสผู้กระทำ

ผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนส่งรวมถึงคนที่โดนปรับมาแล้ว

ตัวอย่าง SMS ยืนยันผู้แจ้งพร้อมกับเงินส่วนแบ่งที่ได้จากค่าปรับ

ผู้ที่กระทำความผิ ดมารายงานตัว และถูกปรับจริง

ลักษณะความผิดที่สามารถแจ้งเบาะแสได้เช่น

1.จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ

2.ดัดแปลงไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ทำให้สีของแสงไฟไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.แก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อรถให้ล้นเกินตัวถัง

4.นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออุปกรณ์ส่วนควบ

ไม่ครบถ้วนมาใช้บนทางเช่นไม่มีไฟท้าย/ไฟเบร

5.ค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีของความผิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับรถ

เช่นฝ่าไฟแดงจอดรถในที่ห้ามจอดขับย้อนศร

และการฝ่าฝืนกฎจราจรอื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

พ.ศ. 2522 เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร ดังนั้นหากใครที่พบเห็นผู้กระทำความผิดก็สามารถแจ้งไปได้ที่ช่องทางตามที่กล่าวมา สำหรับใครที่คิดว่า รถยนต์ของตนเองเข้าข่ายที่จะผิด พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ข นส่งตามกฎหมายแนะนำว่าทำให้ถูกต้องเพื่อความสบาย ใจของตัวเอง และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

อย่างเช่นการติดไฟที่สว่างเกินกฎหมายกำหนด หรือดัดแปลงล้อเกินขนาดถังตัวรถก็ไม่ควรที่จะทำ เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียกับผู้ขับขี่รถคนอื่นด้วย แต่ระวังอย่าแจ้งความไปมั่วในลักษณะที่กลั่นแกล้ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะเพราะจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้

ข้อมูลjitpensook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *