Home / ข่าวทั่วไทย / เตรียมตัวเลย คลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เตรียมตัวเลย คลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วันนี้เรามีข่าวเสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ สำหรับหลายคนที่เตรียมตัวลงทะเบียน ทางด้านแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้ หลังจากสถานการณ์คลี่คลายทั้งนี้ เนื่องจากต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และงบประมาณที่ได้รับด้วย

โดยปัจจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณปีละ 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่งจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้น จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย โดยเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้ เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้รายบุคคล

แหล่งที่มา:กระทรวงการคลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *