Home / ข่าวทั่วไทย / เห็นด้วยหรือไม่เยียวยานักเรียน 1,000 บาทนาน 3 เดือน

เห็นด้วยหรือไม่เยียวยานักเรียน 1,000 บาทนาน 3 เดือน

หลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์​มีโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาช น” Lot 5 Back To School เพื่อลดค่าครองชีพลดราค ากว่า 1,600 รายการช่วยลดค่าครองชีพของผู้ปกครอง มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่ม

รวม 7,158 รายการ ลดสูงสุดร้อยละ 68ล่าสุด มีความเคลือนไหวจากทาง นายเทพไทเสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช พรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณ“จุรินทร์”ที่จัดแบ็คทูสคูล เป็นเรื่องที่น่ายินดีเห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วยแก้ปัญหาค่า ใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา จะต้องหาเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน

และค่าเล่าเรียนของบุตรหลานถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียน จะมีหน้าที่เดินเข้า2โรงคือผู้ปกครองเข้าโรงจำนำลูกหลานเข้าโรงเรียน นายเทพไทเสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึง
ในส่วนการเยียวยานักเรียนของรัฐบาลขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะ”ของขวัญวันเปิ ดเทอม” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน โดยการเยียวยาควรมีทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราการเยียวยาเท่ากับที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้(16มิ.ย.) อนุมัติเยียวยาช่วยเหลือให้แก่“เด็กแรกเกิด-สูงอายุ-พิการ”คนละ1,000บ าท จำนวน 6.7 ล้านคน

การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ1,000บาท ระยะเวลา3เดือนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในทางอ้อม ไม่น้อยกว่าการแจกแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:sanjuans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *