Home / ข่าวทั่วไทย / ข่าวดี นักเรียน ป.1 ถึง ม.6 ทุกคน เตรียมรับคนละ 3000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ข่าวดี นักเรียน ป.1 ถึง ม.6 ทุกคน เตรียมรับคนละ 3000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

หลังจากที่ น าย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์​ มีโครงการ “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School เพื่อลดค่าครองชีพ ลดราคากว่า 1,600 รายการ ช่วยลดค่าครองชีพของผู้ปกครอง มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่ม รวม 7,158 รายการ ลดสูงสุดร้อยละ 68 ล่าสุด มีความเคลือนไหวจากทางนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช

พร รคประชาธิปัตย์ ขอบคุณ “จุรินทร์” ที่จัด แบ็ค ทูสคูลเป็นเรื่องที่น่ายินดี เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา จะต้องหาเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน

ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียน จะมีหน้าที่เดินเข้า2โรงคือผู้ปกครองเข้าโรงจำนำลูกหลานเข้าโรงเรียน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พร รคประชาธิปัตย์กล่าวถึง ในส่วนการเยียวยานักเรียนของรัฐบาลขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียน โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะ”ของขวัญวันเปิ ดเทอม”ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน โดยการเยียวยาควรมีทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

คนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นอัต ราการเยียวยาเท่ากับที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้(16มิ.ย.)อนุมัติเยียวยาช่วยเหลือ ให้แก่ “เด็กแรกเกิด-สูงอายุ-พิการ” คนละ1,000บ าท จำนวน 6.7 ล้านคน การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ1,000บาท ระยะเวลา3เดือน นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิ จตามนโยบายรัฐบาลในทางอ้อม ไม่น้อยกว่าการแจกแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *