Home / ข่าวทั่วไทย / พรุ่งนี้ เยียวยาระยะ2 เปิดวิธีรับเงิน ช่วยเหลือเพิ่มเติม 15,000 บาท สำหรับประชาชน ที่ต้องการเงินเยีวยวช่วยเหลือ จะต้องมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้ 2 ข้อ

พรุ่งนี้ เยียวยาระยะ2 เปิดวิธีรับเงิน ช่วยเหลือเพิ่มเติม 15,000 บาท สำหรับประชาชน ที่ต้องการเงินเยีวยวช่วยเหลือ จะต้องมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้ 2 ข้อ

โดยทางด้านนาย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กลุ่มผู้ประกันตนจำนวน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึงระยะเวลา 26 วัน

ถึงมีสิทธิรับ ค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ส่งผลทำให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 62% ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทางด้าน สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งหนังสือไปยัง กระทรวงการคลังเพื่อ ให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ ให้ถึง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือ 15,000 บาท เหมือนกับโครงการ เราไม่ทิ้งกันกัน อย่างไรก็ดี จะช่วยให้เรื่องนี้ดำเนินการ เสร็จ ภายไม่เวลาไม่เกิน 10 วันหลังจากนี้

ในขณะที่ผู้สุ่มเสี่ยงต่อการจะตกงานนั้น มีจำนวน 7 ล้านคน ไม่ต้องกังวลไป ทางประกันสังคม ยืนว่าแล้วว่า เรามีจำนวนเงินช่วยเหลือพอกับที่มีผู้เดือดร้อนๆ สามารถนำงบประมาณมาแบ่งจ่ายได้ทันที

นอกจากนี้ ทางด้านสำนักงานประกันสังคม ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทำสัญญา ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เ กี่ยว ข้องกับนายจ้าง และผู้ประกันตน กับกรมสรรพากร เพื่อร่วมกันใ นการช่วยเหลือภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มคุณภาพในการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นยำ ยิ่งขึ้น

ในส่วนสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีสถานประกอบการ และผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบ เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ ของตัวเองจึงต้อง เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร จำนวน 17 ล้านคน จากที่ ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบไปประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้ แต่การร่วมมือกันครั้งนี้ ทำให้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้น ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ไม่จำเป็นต้องเอาหลัก สำนักงานประกันสังคม อีกต่อไป

สำหรับผู้ประกันตน ที่ใช้สิทธิลดหย่อน ประกันสังคมตั้งแต่ ปี พ.ศ 2562 ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และบุคคลธรรมดา รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ โดยทำผ่านระบบ My Tax Account ไปที่เว็บไซต์ของ กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ทันที และเชื่อมั่นอีกว่า การเชื่อมโยงข้อมูลครั้งใหญ๋นี้ จะนำประเทศไทยไปสู่ ประเทศ ดิจิตอล มากขึ้น

สำหรับประชาชน ที่ต้องการเงินเยีวยวช่วยเหลือ จะต้องมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้ 2 ข้อ

1.สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ที่ทำงานไม่ถึง26วัน หากใครทำงานยังไม่ถึง 26 รับเงินได้ทันที

2.สำหรับกลุ่มที่ รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บ. สำหรับลูกจ้างคนไหน เงินเดือนต่ำกว่า 8,138 สามารถทำตามแล้วไปรับเงินได้เลย

โดยมีความคิดหมายว่า เงินทั้งหมดนี้จะดำเนินการจ่ายให้ภายใน10วันหลังจากนี้ และไม่เดือนสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *