Home / ข่าวทั่วไทย / มาตรการ “คนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ลุ้นใช้จ่ายในเซเว่นได้

มาตรการ “คนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ลุ้นใช้จ่ายในเซเว่นได้

จากมาตรการ “คนละครึ่ง” ที่จัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเตรียมเปิด www.คนละครึ่ง.com ให้คนลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลุ้นใช้ในเซเว่น

จากโครงการดังกล่าวมีวงเงิน 45,000 ล้านบาท ให้ประชาชน 15 ล้านคน ซึ่งตามนโยบายจะเป็นการแจกเงินให้คนละ 3,000 บาท เพื่อที่จะใช้ซื้อของกับผู้ค้ารายย่อย

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลจะช่วยจ่ายอีกครึ่งของการใช้เงิน เช่น ถ้าจะใช้เงิ นที่รัฐให้ 3,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเงิน 3,000 บาท ใส่เข้าไปในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นช่องทางในการรับและจ่ายเงิ นนั่นเอง

โดยเบื้องต้นการใช้เงินนั้นจะมีการจำกัดไว้ที่วันละ 100-200 บาท และขณะนี้กำลังประเมินความเหมาะสมของจำนวนเงินต่อวันว่า ควรอยู่ที่เท่าใด โดยเงินที่รัฐบาลให้นั้น ต้องใช้หมดวันต่อวัน หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้

นอกจากนี้ จะต้องนำไปใช้ในร้านค้ารายย่อย ที่ขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ไว้กับธนาคารกรุงไทย อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เพื่อให้เงินกระจายลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.2563

โดยตลอดโครงการจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านบาท และจะพยายามจัดทำรายละเอียดและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงกลางเดือน ก.ย.นี้ เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนทั้งร้านค้า และประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ขณะที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา

แหล่งที่มา : daidee.com ,thairath.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *