Home / ข่าวทั่วไทย / มาแรงแซงทุกสิuเชื่อ!! สิuเชื่อมณีทัuใจอาชีพอิสระกู้ได้ถึง 3 แสuบาทผ่อuuาu 36 เดือuไร้ข้อจำกัด

มาแรงแซงทุกสิuเชื่อ!! สิuเชื่อมณีทัuใจอาชีพอิสระกู้ได้ถึง 3 แสuบาทผ่อuuาu 36 เดือuไร้ข้อจำกัด

ไทยพาณิชย์ ผนึก Fastwork ปลดล็อคกลุ่มฟรีแลนซ์มืออาชีพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปล่อยกู้ดิจิทัล “สินชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” วงเงินสูงสุด 3 แสนบาท ผ่อนนาน 36 เดือน

นางสาวขวัญใจ สงวนศักดิ์พิชัย ผู้อำนวยการ Business Banking Digital Lending Ecosystem Partnership Management ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึง ล่าสุดจับมือ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย ร่วมสนับสนุนให้อาชีพฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Digital Lending “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

โดยสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินลงทุนและสภาพคล่อง รวมถึงช่วยให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับฟรีแลนซ์มืออาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Fastwork เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ 10,000 บาท ในรอบ 3 เดือนล่าสุด

ทั้งนี้ฟรีแลนซ์ที่สนใจสามารถสมัคร “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่ fastwork

2.ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท

3.ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY

4.ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *