Home / ข่าวทั่วไทย / เปิดวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเข้าใจง่ายแค่ 6 ขั้นตอน

เปิดวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเข้าใจง่ายแค่ 6 ขั้นตอน

วิธีการใช้สิทธิ์“คนละครึ่ง”ผ่านแอป“เป๋าตัง”ฉบับเข้าใจง่ายเพียง 6 ขั้นตอน เพื่อรับสิทธิ์ใช้จ่ายเงิน 3,000 บาท จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 2 โครงการประกอบด้วย

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 2.โครงการคนละครึ่ง

สำหรับโครงการ“คนละครึ่ง”มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยเพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563

เป็นต้นไปและรอรับ SMS ยืนยันโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 เป็นต้นไปจนถึง 31 ธ.ค. 2563 และหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยโครงการคนละครึ่งนี้รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อวันต่อคนรวมไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดโครงการสำหรับประชาชนคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและบริการต่างๆ

วิธีการใช้สิทธิ์“คนละครึ่ง”

1.เข้าสู่เมนู“คนละครึ่ง”เพื่อใช้สิทธิ์

2.กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์

3.สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน

4.ยืนยันการชำระเงิน

5.ใส่รหัส PIN 6 หลัก

6.บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 81,000 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563.

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *