Home / ข่าวทั่วไทย / ธกส. ให้กู้เงิน 10,000 บ.ได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า

ธกส. ให้กู้เงิน 10,000 บ.ได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า

สำหรับใครที่กำลังเดือดร้อน แต่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธกส.ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะตอนนี้ ธกส.มีสินเชื่อ กู้เงิน 10,000 บาทได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า ธกส.

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 ต่อเดือน ไขคำตอบ ไม่ใช่ลูกค้าเดิม ธ.ก.ส. สามารถยื่นกู้ได้หรือไม่ ลงทะเบียนอย่างไร อ่านรายละเอียดตามนี้เลย

จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ

เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

งานนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ก็พอได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง มีเงินกู้มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

แต่หลายคนสงสัยว่า หากไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. มาก่อน จะมีสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวหรือไม่ กระปุกดอทคอม มีคำตอบมาให้แล้ว…สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส.

มีสิทธิ์ยื่นกู้ฉุกเฉินโครงการนี้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 และมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

ลงทะเบียนกู้เงิน ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ไอดีไลน์ : @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อ

1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน (เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้

ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2.บันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3.ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4.บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ ดังนี้

– เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

– เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก

(หากยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้เลือกที่ยังไม่มีบัญชี และเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตร เพื่อเปิดบัญชีในวันที่ธนาคารนัดไปทำสัญญาเงินกู้)

–เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน

–เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเองหรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ

–เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

–เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่านสาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

5.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

–ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

–กดยืนยันการลงทะเบียน(ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

6.รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งลงทะเบียนไว้

วงเงินกู้ดอกเบี้ยและหลักประกัน

วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน หรือเดือนละ 10 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน โดยปลอดชำระ 6 เดือนแรก คือลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ใน 6 เดือนแรก ให้เริ่มผ่อนชำระคืนได้นับจากเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ภายในระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่มนัดหมายให้ไปยื่นเอกสารและทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center โทร. 02 – 555 – 0555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ธกส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *