Home / ข่าวทั่วไทย / ใครกำลังเดือดร้อนไม่มีเงินใช้พม.ให้เงินพิเศษอีก 2,000 บาท

ใครกำลังเดือดร้อนไม่มีเงินใช้พม.ให้เงินพิเศษอีก 2,000 บาท

ใครกำลังเดือดร้อนไม่มีเงินใช้พม.ให้เงินพิเศษอีก 2,000 บาท นางพัชรีอาระยะกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีข่าวต่างๆ ที่ออกไปว่ากระทรวงพม.จะให้เงินเยียวยา 2,000 บาทนั้น

เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ของพม.ซึ่งเราให้กับผู้ที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เข้าไปดูแลรายบุคคล นอกจากเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทแล้ว ที่ต้องการความช่วยเหลือไหมเพื่อสนับสนุน นมผง แพมเพิร์ส หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ สำหรับเงินช่วยเหลือนี้แม้ได้เงิน 5,000 บาทแล้ว แต่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือได้ไม่ได้ตัดสิทธิขอให้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ

ทั้งนี้ พม.ได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ที่มีอยู่ทุกชุมชน 286 ชุมชน ให้รีบดำเนินการลงไปช่วยเหลือแล้ว ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับอพม.หรือ ที่เบอร์ 1300 ได้

ที่มา:ballkaew.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *