Home / ข่าวทั่วไทย / คนละครึ่งรอบ2 รออีกอึดใจ ไม่เกิน 6 พ.ย.รู้ผลเก็บตกกลุ่มตกหล่น

คนละครึ่งรอบ2 รออีกอึดใจ ไม่เกิน 6 พ.ย.รู้ผลเก็บตกกลุ่มตกหล่น

คนละครึ่งรอบ2 รอลุ้นพรุ่งนี้ หลังคลังฯ ขีดส้น 5 ทุ่ม ได้สิทธิแล้วไม่ใช้จ่ายถูกตัดสิทธิ ด้าน รมว.คลัง เตรียมหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มหลังจบโครงการ

วันนี้ 4 พ.ย.ใกล้งวดเข้ามาทุกทีกับ คนละครึ่งรอบ2 เนื่องจาก กระทรวงการคลัง ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ได้รั่บสิทธิ“คนละครึ่ง”ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ต.ค. 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วกระทรวงการคลังขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับสิทธิ หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หรือ วันที่ 5 พ.ย. เวลา 23.00 น.นับถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ จะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก โดยกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน

คนละครึ่งรอบ2 สำหรับกลุ่มตกหล่น คาดว่าภายในวันที่ 6 ต.ค. มีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มตกหล่น อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับสิทธิแล้ว กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่าขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 5 พ.ย. นี้ โดยเมื่อเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการ เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เมื่อเร็วๆนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่จ.กระบี่ตรวจราชการ พร้อมยืนยันจะขับเคลื่อน เศรษฐกิจในทุกด้าน โดยด้านของหนี้นอกระบบ ได้เตรียมให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อมีที่มีเงินรับจำนองที่ดิน สินเชื่อรับจำนำทะเบียนรถ
ปล่อยซื้อรถ โดยจะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าที่เป็นอยู่

ในส่วนโครงการคนละครึ่ง ที่ จ.กระบี่มีคนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 6,000 ร้าน นับได้ว่าได้การตอบรับเป็นอย่างดี ต่อจากนี้รัฐบาลจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหลังจากสิ้นสุดโครงการ ล่าสุด ณ เวลา 12.00 น. คนละครึ่ง มียอดใช้จ่ายสะสม 5,815.37 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 2,966.46 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่ายอีก 2,848.91 ล้านบาท จึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ อย่าให้มีการดำเนินการไปในทางมิชอบ เพื่อมิให้ทำลายบรรยากาศของการดำเนินโครงการคนละครึ่ง สำหรับ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินโครงการ

ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้ ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง”เพื่อใช้จ่าย ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563(3 เดือน)

ที่มา:thansettakij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *