Home / ข่าวทั่วไทย / เเค่มีบัตรประชาชนอายุ 18 ปี รับเลยคนละ 3000 บาท

เเค่มีบัตรประชาชนอายุ 18 ปี รับเลยคนละ 3000 บาท

เป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังเดือดร้อน เมื่อเพจ อนุ วัต จัดให้ ได้โพ สต์ผ่านเฟ ซบุ๊ก ระบุว่า… เเจกอีกคนละ 3,000บาท 15 ล้านคน. ซื้อของ เริ่ม ต.ค.นี้

โดยเรื่องดังกล่าว มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ นายดนุชาพิชยนันท์รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติบอกว่า ผู้มีสิทธิ์ได้ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปประมาณ 15 ล้านคน หรือ 3,000 บาทต่อคน ครอบคลุมไปถึง ผู้ประกอบการหาบเร่เเผงลอยประมาณ 80,000 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์เเละจำกัดการใช้จ่ายต่อคนเบื้องต้นกำหนดไว้ 100-250 บาทต่อคนต่อวัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณ เดือน ต.ค.นี้ เเละจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 90,000 ล้านบาท

ทั้งหมดจะดำเนินการผ่านกลไกการดำเนินงาน ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อกลับมาเสนอ ศบศ.อีกค รั้งใน 2 สัปดาห์หน้า ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *