Home / ข่าวทั่วไทย / วิธีสมัครสินเชื่อ ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ฟรี 6 เดือนแรกไม่จำเป็นต้องผ่อนชำระใดๆ

วิธีสมัครสินเชื่อ ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ฟรี 6 เดือนแรกไม่จำเป็นต้องผ่อนชำระใดๆ

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ในเวลานี้ท่านสามารถ ขอสินเชื่อฉุกเฉินธกสเพื่อเกษตรกร โดย 6 เดือนแรกไม่จำเป็นต้องผ่อนชำระใดๆทั้งสิน โดยจะเริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปสำหรับท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ฟรี 6 เดือนแรกไม่จำเป็นต้องผ่อนชำระใดๆ เดือนประจำตุลาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ล่าสุด(ณ วันที่ 27 มิ.ย. 63)สินเชื่ อฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส. เพื่อเกษตรกร ได้ทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้งสินจำนวน 2,093,554 ราย และ ธ.ก.ส.ได้นัดหมายเกษตรกรมาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่ อไปแล้ว กว่า 446,356 ราย ทั้งนี้ ทางธนาคารยังเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะถึงวันที่ 30 ธ.ค. หรือจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

กลุ่มเกษตรกรที่สามารถกู้ได้ เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้าง นี้(8900/TDR)ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกกันทำกินอย่างชัดเจน ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 คน

กลุ่มเกษตรกรที่กู้ไม่ได้ได้ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างห นี้ตามมติ ครม.ในวันที่ 7 เมษายน 2553 กู้ไม่ได้ ผู้กู้เงินตามโครงการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 กับธนาคารออมสินแล้วกู้ไม่ได้

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศ รษฐกิจ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19ราย

1.ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family สแกนQR Code ได้ในรูปด้านบนจากนั้น ทำตามขั้นตอนดังรูป

1.1กรณีที่ขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.ทำตามขั้นตอนดังรูป

2 จากนั้นรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้

บัตรประชาชนตัวจริง

หมายเลขโทรศัพท์

สำเนาบัตรประชาชน(กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเ นฝาก ธ.ก.ส.)

3.จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดหมาย

4.ธนาคาร ธ.ก.ส. จะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ SMS

5.เมื่อรับ ข้อความ SMS จากธนาคาร ท่านจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติท่านก็จะสามารถถอนเงินสดผ่านตู้

ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

รายละเอียดสินเชื่อ

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากำวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค.63 หรือ จนกว่าวงเงินจะหมด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

เงื่อนไขการชำระคืน

ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ขอกู้โดย 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชำระ จะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

หรือ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ดังนี้

รายเดือนทั้ง 24 งวด:งวดละ 429.17 บาท

ราย 3 เดือน 8 งวด:งวดละ 1287.50 บาท

ราย 6 เดือน 4 งวด:งวดละ 2575.00 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่ อ

1.ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม(หากใครอยากขอสินเชื่อก็แค่ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ ธ.ก.ส. )

2.เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

3.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 callcenter: 02-555-0555

ที่มา:moneyguru.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *