Home / ข่าวทั่วไทย

ข่าวทั่วไทย

สินเชื่อยูโอบี กู้เลย 1,000,000 สรา้างอนาคต เน้นผ่อนเบาๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ

เผยประสบการณ์การยืมเงินผ่านสถาบันการเงินที่ครอบคลุมที่สุด จากธนาคาร UOB ที่พร้อมช่วยเหลือทุกคน กับโครงการสินเชื่อ UOB Cash Plus ที่ท่านสามารถสมัครและยืมสินเชื่อได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ขั้นตอนสมัครไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันอีกด้วย คุณสมบัติของ UOB Cash Plus สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น ลักษณะหลักประกัน สินเชื่อไม่มีหลักประกัน คุณสมบัติผู้กู้ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุ 20-60 ปี …

Read More »

อ่านเงื่อนไขที่นี่ A Money ให้ยืม 15,000 อยู่ที่บ้านก็สมัครได้

อีกข่าวสินเชื่อดีๆที่หลายคนรอคอยสำหรับสินเชื่อถูกกฎหมาย จากเอมันนี่ ที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ สามารถเคลื่อนจังหวะชีวิตได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นตั้งแต่วัยทำงานเป็นต้นไปก็สามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ วงเงินอนุมัติ (มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป) อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งเเต่ 30,000 บาทขึ้นไป เเละวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท (การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ฯ เป็นไปตามเงื่อนไขเเละข้อกำหนดของบริษัทฯ) คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี รายได้ประจำตั้งเเต่ 5,000 บาท ขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ มีที่อยู่ เเละที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ เอกสารประกอบการสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง เอกสารเเสดงรายได้ รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่เเสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน) …

Read More »

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเพื่อรายย่อย ให้ยืม 3 หมื่น พร้อมอนุมัติ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลักดันโครงการสินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยเป็นสินเชื่อที่เน้นนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยมอบวงเงินให้สูงสุดรายละ 200,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ และสามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท ลองชมพร้อมกันเลย รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ เอกสารประกอบผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี วงเงินกู้ พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ กำหนดชำระคืน เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ …

Read More »

ธอส. ส่ง 3 สินเชื่อใหม่ เน้นคนรายได้น้อย กู้ 1 ล้าน ผ่อนเพียง 3,400 บาท

สถาบันการเงินหลายแห่งไม่ทอดทิ้งประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมุ่งหน้าช่วยเหลือพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธอส. ขับเคลื่อนพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน เน้นสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ ให้สามารถมีที่อยู่เป็นของตัวเอง ได้ง่ายผ่านโครงการสินเชื่อที่เน้นอัตราดอกเบี้ยนน้อย โดย รายละเอียดดังต่อไปนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยรวมถึงบุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น กับ ธอส. ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เเละ ภายใต้เเนวคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้ง่าย ๆ กับ ธอส. จึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม เเละไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น …

Read More »

ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้ยืมวงเงิน 1 เเสน ทุกอาชีพ

ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเงินสามารถทำเรื่องกู้ยืมรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระเเล้วต้องไม่เกิน 70 ปีต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันเเล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารเเสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้องเเนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารเเสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสลิปเงินเดือน 1 เดือน อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือตัวอย่างสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือ ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสาร 50 ทวิ ปีล่ าสุด ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ …

Read More »

สินเชื่อ Q R รายวัน ธนาคารออมสิน ให้ยืม 30, 000 ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ข่าวดีสำหรับพ่อค้าเเม่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่อยากจะหาสินเชื่อดีๆ สักตัว จากธนาคารที่เชื่อถือได้ มาหมุนเวียนธุรกิจเพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับตัวเอง เพราะทางธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อ QR รายวัน ที่เปิดให้ผู้กู้สามารถกู้เงินได้รายวัน ชำระผ่าน QR Code Payment ซึ่งเหมาะกับยุคสมัยนี้อย่างที่สุด สินเชื่อ QR รายวัน จากธนาคารออมสินนี้ จึงเหมาะกับบรรดาพ่อค้าเเม่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก ดีกว่าการไปกู้เงินจากหนี้นอกระบบอย่างเเน่นอน ที่สำคัญคือกู้ง่าย ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 เเค่มีเงื่อนไขสำคัญเดียว คือผู้กู้ที่ประกอบการธุรกิจรายย่อยจะต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่าน QR Code Payment จำนวน 5% ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี เเละจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระรายวันในเเต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน เเละไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกันนั่นเองค่ะ สำหรับพ่อค้าเเม่ขายที่เริ่มสนใจ สินเชื่อ QR รายวัน นี้เเล้ว เราลองมาดูรายละเอียดของสินเชื่อนี้กันดีกว่าค่ะ จุดเด่นของ …

Read More »

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ BAAC ยืมได้ 1 แสนบาท

ธ.ก.ส. ปล่อย“สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ”ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส. จุดเด่น สร้างอาชีพในระยะยาว ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19 ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรกคุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนักอัตราดอกเบี้ย กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้วงเงินปล่อยกู้ …

Read More »

สินเชื่อ SCB ให้ยืม 3O,OOO บาท ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อด่วน สมัครสินเชื่อเงินสดง่าย ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บาท มีวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่สะดวก ให้เราดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN –สมัครง่ายไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน -หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ลูกค้าแจ้งมา -อนุมัติวงเงิน 20,000-5,000,000 บาท-เงินกู้ 20,000-30,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน -เงินกู้ 30,001-99,999 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน -เงินกู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน การเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระรายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน –ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 …

Read More »

มันนี่ฮับยืม 50,000 อนุมั ติ 5 นาที เอาเงินไปใช้จ่ายก่อน ผ่อนทีหลัง

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เปิดเผยว่า บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TFG ถือหุ้นในสัดส่วน 88.50% พร้อมเปิดให้บริการธุรกิจประเภทให้สินเชื่อ ตั้งเเต่วันที่ 4 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป โดยจะเริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปเเบบใหม่ ผ่านเเอพพลิเคชั่น “มันนี่ฮับ” ซึ่งเป็นเเอพพลิเคชั่นให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำกับของธนาคารเเห่งประเทศไทย สามารถยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเเอพพลิเคชั่น รู้ผลไวภายใน 5 นาที เพียงมีเงินเดือน เริ่มต้นเเค่ 7,000 บาทต่อเดือนก็ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน “ทั้งนี้ มาพร้อมกับบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว เเละเพื่อการประกอบอาชีพ โดยจะมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2.08% ต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 3 …

Read More »

สินเชื่อ KRUNG THAI เปิดลงทะเบียน ทุกอาชีพ ช่วยเหลือ 1 หมื่นบาท

สินเชื่อสิบหมื่น บริการสินเชื่อใหม่ จากทางธ นาคารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาคาร โดยเป็น สินเชื่อที่เปิด โอกาศให้เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิด ใช้บริการเเอป ถุงเงิน ไม่ต่ำ 6 เดือน เเละมีธุรกร รมผ่านเเอป Krungthai Next ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท สามารถกู้ยืมเงินกับทางธนาคารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บาท จุดเด่น –สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร –ทำสัญญา เเละตั้งวงเงินพร้อมใช้ทั นทีผ่าน Krungthai NEXT –วงเงิ นกู้สูงสุด 500,000 บาท –กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลัก ประกัน หรือคนค้ำประกัน –ผ่อน ชำระเริ่มต้นเดื อนละ 500 บาท *ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ เเละจำนวนเดือ ที่ลูกค้าเลือกผ่อน คุณสม …

Read More »