Home / ข่าวทั่วไทย

ข่าวทั่วไทย

ธ.ออมสินให้สินเชื่อกู้ยืมอนุมัติให้ 200,000 เอาไปลงทุน

เป็นที่หนึ่งบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมดีๆ จากทางธนาคาร ออมสิน สำหรับ ใครก็ตามที่กำลังต้องเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในจำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้ต่างๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ กับ บริการสินเชื่อเงินให้กู้ จากธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เหมาะกับใคร? เหมาะกับการนำมาเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่นๆ ต้องไม่มีการนำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคาเดียวกัน รายละเอียดบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม จำนวนเงินให้กู้ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินคนละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชำระคืนบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม 1.เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี 2.เงินกู้ยืมเงินระยะยาว -วงเงินกู้ยืมเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) -วงเงินกู้ยืมเงินตั้งแต่ 50,001–100,000 บาท ให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 5 ปี …

Read More »

กสิกรให้ยืมเงิน 20,000 ผ่อนยาว 60 เดือนรายได้น้อยกู้ได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อสำหรับคนมีรายได้น้อยซึ่งหลายคนบอกว่ากู้ได้ง่ายมากๆ สำหรับสินเชื่อของกสิกร ที่ออกสินเชื่อให้ยืมเงิน 20,000 ผ่อนยาว 60 เดือน รายได้น้อยกู้ได้ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมจาก ธนาคาร กสิกรไทย ที่ได้ปล่อยบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่มีชื่อว่า สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทยโดยให้วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของรา และยังสามารถเลือกผ่อนชำระไปนานถึง 60 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับ ผู้ที่รับเงินเดือนผ่านทาง ธนาคาร กสิกรไทย ซึ่งหากผู้กู้มีรายได้น้อยเงินเดือน 7,500 บาท ก็สามารถ รายละเอียดสินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ -สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินสินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร -ขั้นต่ำ 6,000 บาท -สูงสุด 5 เท่าของรายได้และไม่เกิน 1,500,000 บาท -พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร -วงเงิ นกู้ตั้งแต่ …

Read More »

ธนาคารออมสิน ออกโปรโมชั่นใหม่ ผ่อนบ้าน 0% นาน 1 ปี

ธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นใหม่ออมสินเพื่อสังคม ผ่อนบ้าน 0% นาน 1 ปี เฉลี่ย 3 ปี เสียดอกเบี้ยแค่ 1% หากสนใจดูได้เลย วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ธนาคารออมสินมีการออกโปรโมชั่นพิเศษกู้ออมสินโดยเป็นสินเชื่อเคหะถือเป็นหนึ่งในแคมเปญ“ออมสินเพื่อสังคม”มีรายละเอียดดังนี้ 1. จุดเด่นของโปรโมชั่น – ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี เฉลี่ย 3 ปี 1% กรณีซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่รีไฟแนนซ์วงเงินกู้สินเชื่อเคหะสูงสุด 3 ล้านบาทต่อคน 2.อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ –ปีแรก 0% –ปีที่สอง 1% –ปีที่สาม 2% –ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.250% (4.995%) –EIR 3.474% 3.เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น –เฉพาะผู้กู้ที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเ ชื่อ …

Read More »

ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้รอบ 2 ยืมเงินได้คนละ 50,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสิน ที่ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนกู้รอบ 2 ยืมเงินได้คนละ 50,000 สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ออมสิน ที่มีชื่อ สินเชื่อเพื่อค้าใช้จ่าย ซึ่งให้กู้ได้ทั้ง ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19(โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม)ปล่อยให้กู้ สินเชื่อเงินให้กู้ ในรอบ 2 นี้ ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ยังให้ วงเงินในการกู้ สูงสุด ที่ 50000 บาท ต่อราย อัตราดอกเบี้ย เพียง 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน ซึ่งทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ เปิดให้ผู้สนใจ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ อีกครั้ง เปิดให้ ยื่นเรื่อง ขอ …

Read More »

พรุ่งนี้แล้ว ลงทะเบียนคนละครึ่ง ได้รับสิทธิ์แล้ว 23 ต.ค.63 อย่าลืมใช้

หลังจากโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคนละครึ่งมีความพร้อมในการรองรับระบบการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว ขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย จากนั้นเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง …

Read More »

หนุ่มโพสต์เตือนภัย ระวังชายในมุมมืด หลบอยู่ใต้สะพานลอย

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัย เมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Kaeokhong Nay ได้โพสต์เรื่องราวที่เจอผู้ชายคนหนึ่ง ได้โพสต์แอบดักซุ่มอยู่ในมุมมืดข้างถึงขยะ โดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า โพสต์ดังกล่าว โปรดระวัง สะพานลอยตรงข้ามเมืองเอก เหตุเกินเมื่อกี้เลย 23:01 โชคดีที่ผมเป็นผู้ชาย แม่งไปนั่งแอบข้างถังขยะมุมมืดๆ ก่อนลงสะพานฝั่งสเต๊กโชคชัย ผมหันไปเห็นมันดึงถังขยะมาบังตัวมันไว้ คงคิดว่าผมไม่เห็น พอผมเดินลงสะพานมา มันเดินตามมาเลยทันที ผมพกมีดพกติดตัวเอาไว้ พอมันลงมาถึงป้ายรถเมล์ เห็นผมหยิบมีดออกมา มันเลยรีบหันกลับไปโบกแท็กซี่เลย ใครใช้สะพานลอยนี้โปรดสังเกตดีๆก่อนข้ามหรือชวนเพื่อนข้ามไปด้วยอย่าไปคนเดียว ถ้าเป็นไปได้อย่าข้ามตอนมืดๆเลย ถ้าเป็นผญไม่รู้มันจะทำอะไรบ้าง โปรดสังเกตระวังให้ดี มืองเอก รังสิต โพสต์ดังกล่าว ที่มา Kaeokhong Nay

Read More »

10 อาหารที่หลายคน กินอยู่บ่อยครั้ง

#เรื่องหลายๆคนอาจจะมองข้ามไป น่ากลัวจริงอาหารที่เราๆกินกันอยู่นั้นล้วนเป็นอาหารที่มีโซเดี่ยวสูงไม่น้อยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ทั้งนี้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่า“เกลือ” สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะไตวาย แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่ต้องระวังคือสารประกอบที่มีชื่อว่า “โซเดียม” (Sodium) ซึ่งแอบซ่อนอยู่ในบรรดาอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ นอกเหนือจากเกลือโดยที่เราอาจไม่เคยรู้ตัว โซเดียม เป็นหนึ่งในสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณของเหลวในร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยในการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ทว่าโซเดียมกลับเป็นสาร อาหารที่เหมือนดาบสองคม เพราะสามารถทำลายสุขภาพได้หากร่างกายได้รับมากหรือน้อยจนเกินไป ถ้าร่างกายได้รับโซเดียมไม่เพียงพอ อาจทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติ และอาจเกิดอาการบวมน้ำ แต่ถ้าหากรับประทานมากเกินไป จะทำให้โซเดียมในร่างกายเสียสมดุล และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของไตลดลง ทำให้เลือดข้น ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ ไตก็จะเสื่อมสภาพและมีภาวะไตวายในที่สุด วันนี้เราจพาไปดู 10 อาหารต้องเลี่ยง เสี่ยงไตพัง ทำลายสุขภาพ 1.ซอส หรือเครื่องปรุงต่างๆ ที่มีรสเค็ม ซอสปรุงรส (Seasoning Sauce) ทำมาจากถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ได้จากถั่วเหลือง โดยการใช้กรดเข้มข้นสกัดเอาโปรตีนออกจากถั่วเหลือง ซึ่งต่างจากซีอิ๊วที่ใช้วิธีการหมักถั่วเหลืองเพื่อให้โปรตีนจากถั่วเหลืองออกมาโดยวิธีการย่อยสลายเช่น น้ำปลา ซีอิ้วขาว เกลือแกงซุปก้อน ซุปผง เต้าหู้ยี้ 2.ซอส …

Read More »

กรมอุตุฯประกาศเตือนภัย พายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดล พายุระดับ 4 ฉบับที่ 3

สำหรับสภาพอากาศในวันนี้ 22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุฯ ได้ออกประกาศฉบับที่ 3 เกี่ยวกับพายุโซเดลที่ตอนนี้เพิ่มความรุนแรงเป็นระดับ 4 และกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ประกาศกรมอุตุฯ พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้(22 ตุลาคม 2563)พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) กรมอุตุฯ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตราย เตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก …

Read More »

กำหนดแล้ว วันเงินเข้าบัตรคนจน 500 เดือน พฤศจิกายน เช็กด่วน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station รายงานว่านางสาววิลาวรรณพยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ(300+500)รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน 2.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ(200+500)รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท จะได้เงินวันที่ 8 ตุลาคม ส่วนอีก …

Read More »

สินเชื่อใหม่ให้กู้ยืมเงินพิเศษช่วยคนจนอนุมัติเลย 10,000 ผ่อนเดือนละ 242 บาท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะตอนนี้ออมสินมีโครงการสินเชื่อใหม่ให้กู้ยืมเงินพิเศษสำหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลย 50,000 ผ่อนเดือนละ 242 บาท ออมสินปล่อยกู้ให้กู้ยืมเงินสำหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐสร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75%ต่อเดือน ใช้บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชายพยุหนาวีชัยเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดทำเเผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านรายกับธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐด้วยการเป็นเเหล่งทุนให้เงินกู้ให้ยืมเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีกู้ 10,000 บาท …

Read More »