Home / Uncategorised

Uncategorised

เตรียมตัวให้พร้อม คนละครึ่ง รอบเก็บตก 1.34 ล้านสิทธิพรุ่งนี้

จากกรณีกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมในโครงการ “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก รัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้คนละ 3,500 บาทผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. จนถึงวันที่ 31 มี.ค.64 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิในวันพรุ่งนี้(20 ม.ค.64)ตั้งแต่ 06.00 น. จนกว่าจะครบสิทธิ สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 2.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.เป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการ “คนละครึ่ง” มาก่อน วิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิสำหรับประชาชน 1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด แะเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 2.รองรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ 3.ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปฯ …

Read More »

คนไทยเฮ ได้เงินใช้แล้ว รัฐฯอนุมัติ ให้เงิน15,000 รอบใหม่ เข้าบัญชี16พ.ย.นี้ ใครได้เช็กด่วน

12 พฤศจิกายน 2563 จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพาราวงเงินรวมทั้งสิ้น 61,900.82 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง วงเงิน10,042 บาท ความคืบหน้าในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับราคาข้าวตกต่ำ ว่า ภายในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญธนาคารพาณิชย์และแบงก์ชาติ มาเจรจราในการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆในการปล่อยสินเชื่อให้กับโรงสีเพื่อเร่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกร และ คณะอนุกรรมการได้สรุปเงินส่วนต่าง สำหรับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในส่วนต่างของเกษตรกรที่ปลูกข้าว และ ยางพารา ได้รับเงินส่วนต่างเท่าไหร่และวันไหนเช็กรายละเอียดจากบรรทัดถัดจากนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2563 การประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 …

Read More »

ลงทะเบียนรับสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน ทำง่ายแค่ 1 นาที

ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการคลังได้ออกนโยบาย เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะมีมาตรการหนึ่งก็คือการให้ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)” วงเงินคนละ 10,000 บาท โดยจะเสียดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 0.1% เท่านั้น สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 2 ปี และปลอดชำระสำหรับ 6 งวดแรกโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ทางธนาคารออมสินได้เปิดให้เข้าไป “ลงทะเบียนรับสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท” ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสินเชื่อในครั้งนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ “ลงทะเบียนรับสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท” จะต้องเข้าเงื่อนไขหลัก ๆ ดังนี้ 1.เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคเกษตร (สำหรับแรงงานภาคเกษตรจะมีอีกมาตรการในการช่วยเหลือ) 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 3.มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท และช่วงนี้รายได้หดหายจากโควิด-19 4.มีที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้ …

Read More »

แค่มีบัญชีออมสิน ยืมเงินออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ ผ่อนชำระ 36 งวด

แค่มีบัญชีออมสินยืมเงินออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ. ผ่อนชำระ 36 งวด เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาคารออมสินที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้ โดยการปเปิดให้เงินกู้ยืมเงินออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาทสำหรับเงื่อนไขเงินกู้ ยืมเงินฉุกเฉินรอบที่สองของธนาคารออมสินสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์นี้ให้กู้ราย ละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี ธนาคารออมสิน คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรร มท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกร รมที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้น เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร(ถ้ามี) เงื่อนไขสินเชื่อผู้กู้ยืมเงิน ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินร ายละ 50,000 …

Read More »

ลำบากมาเป็นสิบปี แต่หลังจากนนี้ คนเกิด 4 วัน กลางสิงหาคมเป็นต้นไปจะร วยแล้ว

คนเกิດ 4 วันลำบากมากเป็นสิบปีแต่หลังมิถุนายนจะຣวຢแล้ว เกิດ 4 วันนี้จะຣวຢมากทางด้านหมอดูชื่อดังได้เปิดเผยคนที่เกิດในวันจันทร์อังคารอาทิตย์และวันพุธเรียงตามลำดับ เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีเงินนาทีทอง ทำอะไรก็จะเริ่มดีประสบความสำเร็จผลประกอบการใดหรือเป้าหมายที่วางไว้ จะเห็นผลในช่วงปลายสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนสาธุ คนเกิດวันพุธ สำหรับคนที่เกิດในวันพุธ ช่วงนี้มีโอกาสเกิດการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง และจะเริ่มดีขึ้นในทุกวัน สิ่งที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จและโดดเด่นเป็นพิเศษ สิ่งไหนที่ตั้งใจเอาไว้จะประสบความสำเร็จแต่บางครั้งอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดที่คิดเอาไว้สักเล็กน้อย ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลจะพบเจอกับ Connection ดีที่จะทำให้คุณและครอบครัวมีอยู่มีกินอย่างสุขสบายช่วงนี้ให้ระมัดsะวังในเรื่องของภูมิแพ้แพ้อาหาร แพ้อากาศสำหรับในเรื่องของการงานก็จะต้องระมัดsะวังด้วยเช่นกัน เพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวคุณก็ได้ เพื่อนบางคนก็เข้ามาดีส่วนในเรื่องของการเงินนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่เข้าขั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยอย่างไม่หยุดไม่หย่อน ไร้ซึ่งอุปสรรคในช่วงระยะเวลาเดือนนี้เรื่องແย่จะหายไปเรื่องดีจะผ่านเข้ามาเก็บโชคดีเอาไว้แล้วจะได้ดีเองสาธุบุญส่ง คนเกิດวันอาทิตย์ สำหรับคนที่เกิດในวันอาทิตย์ช่วงนี้จะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสได้เฉลิมฉลองต้อนรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิດขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่งานใหม่มีคนรู้ใจคนใหม่จะเป็นช่วงที่น่ารื่นเริงและตื่นเต้นที่สุด แน่นอนว่าในช่วงนี้มีโอกาสให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปในทิศทางที่ดี งานที่ได้รับมอบหมายมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน ในช่วงนี้คุณจะมีความจริงใจให้กับใครหลายคน และใครหลายคนก็มักจะมีความจริงใจให้เกียรติซึ่งกันและกันกับตัวคุณ ช่วงนี้มีโอกาสได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับความรักบ่อย สำหรับในเรื่องของการเงินและการงานจะดีขึ้นเรื่อย ถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเหนื่อยและลำบากมากก็ตาม เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง ขอให้เชื่อเรื่องราวคำทำนายเหล่านี้ แล้วจะพบเจออย่างแท้จริงเก็บโชคดีเอาไว้แล้วจะได้ดีเองสาธุบุญส่ง และ คนเกิດวันจันทร์ คนเกิດวันอังคาร สำหรับคนที่เกิດในวันจันทร์และวันอังคาร ช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอกับมิตรสหายคนใหม่ เป็นคนที่ผิวดีหน้าตาดี มีภูมิฐานมีความเป็นผู้ใหญ่ มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขไม่ว่าใกล้หรือไกล ช่วงนี้ทำอะไรจะเริ่มดีจะเริ่มประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ แต่ไม่แนะนำให้ช่วงนี้เดินทางน้ำ เพราะอาจจะเกิດปัญหาตามมาได้ การงานของคุณในช่วงนี้เกิດการแข่งขัน มีปัญหาเกิດขึ้น …

Read More »

สอนยืมเงินผ่านแอพกสิกร 6,000 ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

ธนาคารกสิกรไทยให้บริการสินเชื่อเงินด้วนกสิกร ที่คุณสามารถกดขอยืมเงินผ่านแอพกสิกรได้ง่ายๆ หากมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ หรือถ้าไม่มีก็สามารถเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ก่อน แล้วขอยืมเงินผ่านแอพกสิกรได้เช่นกัน วิธียืมเงินผ่านแอพกสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกร ในการขอยืมเงินผ่านแอพกสิกรไทย (ขอสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย) นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชีกสิกรไทยที่สามารถใช้งานในแอพ K+ ได้ ถ้ายังไม่เคยเปิดบัญชีกสิกร จะต้องเปิดบัญชีก่อน สามารถดูวิธีเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ก่อน หรือไปยื่นขอกู้ที่สาขาเลยอาจจะง่ายกว่า แต่ถ้ามีบัญชีที่พ่วงกับ K+ แล้วก็ทำตามนี้ได้เลย สิ่งที่ต้องมี โดยปกติแล้วเอกสารที่ต้องใช้ในการขอยืมเงินผ่านแอพกสิกร จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนอกจากแอพ K Plus แล้วในการขอสินเชื่อ Xpress Loan จะต้องมีเอกสารเหล่านี้ แอพ K Plus แอพได้มีบัญชีกสิกรไทยพ่วงไว้ ที่ใช้งานได้ปกติ ขั้นตอนการขอยืมเงินผ่านแอพกสิกร ขั้นตอนที่ 1 โหลดแอพ K Plus เพื่อใช้บริการธนาคารออนไลน์บนมือถือ ถ้ามีอยู่แล้วข้ามไปข้อ 2 ได้เลย ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบของแอพกสิกรต่อไปโดย ถ้าเคยใช้งานแล้วกดเข้าสู่เมนูธุรกรรมและใส่รหัสเข้าใช้งานแอพ และไปสู่ขั้นตอนต่อไป ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนเข้าใช้แอพ …

Read More »

ชายแก่ เก็บทารกจากกองขยะเลี้ยงดูมา16ปี รักเหมือนลูกในใส้ ขนาดตัวเองไม่สบายก็ไม่ยอมเสียเงินไปหาหมอ

ชายแก่ เก็บทารกจากกองขยะ เลี้ยงดูมา16ปี รักเหมือนลูกในใส้ ขนาดตัวเองไม่สบายก็ไม่ยอมเสียตังค์ไปหาหมอ เรื่องเล่าของเช้าของวันหนึ่งเมื่อปี 2OO4 ขณะกำลังทำงานก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากกองขยะข้างทาง ตอนแรกนึกว่าเสียงหมาจรจัด แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าเป็นทารกที่เพิ่งเกิด คุณตาตกใจมากๆไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ คุณตาบอกว่าตอนนั้นคุณตาขาสั่นมากๆ มองดูทารกแล้วสงสารจับใจรีบเข้าไปอุ้มทารกขึ้นมาและwากลับบ้านทันที คุณตาลู่เมื่อกลับถึงบ้านก็พบว่าทารกพิการจึงได้wาทารกไปตรวจร่างกายที่รพ.และหลังจากตรวจเสร็จหมอก็บอกกับคุณตาลู่ว่า หนูน้อยคนนี้มีกลุ่มอาการไขสันหลังถูกดึงรั้ง เป็นความพิการทางระบบประสาทแต่กำเนิด คุณตาลู่คิดว่าหากคุณตาทอดทิ้งไม่ดูแลหนูน้อยคนนี้อีกหนูน้อยคนนี้อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้จึงตัดสินใจรับเลี้ยงไว้เอง และตั้งชื่อให้หนูน้อยคนนี้ว่า“ลู่จิ่งหยวน” ฐานะการเงินของคุณตาลู่ก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร ตอนนั้นคุณตาอายุ 59 ปีแล้ว คุณตามีความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับเทคนิคการทำระเบิดซึ่งเรียนรู้มาจากในกองทัพขณะที่เป็นทหารอยู่นั้นคุณตาทำงานอยู่ในเหมืองทำระเบิดดินถ่านหินรายได้รายวันน้อยกว่า 2OO หยวน (ราวๆ 89O บาท) แค่เลี้ยงหนูน้อยธรรมดาคนหนึ่งก็เป็นภาระหนักแล้ว แต่นี่ต้องมาเลี้ยงดูหนูน้อยที่มีความผิดปกติมีโรคประจำตัวอีกยิ่งลำบากมากๆขึ้นแน่ๆ แต่เwราะว่าคุณตาลู่เคยเป็นทหารมา 8 ปี ทำให้คุณตามีนิสัยที่ความรับผิดชอบสูงคุณตาบอกว่า “หนูน้อยคนนี้คุณตาเป็นคนพบเจอเองดังนั้นคุณตาจะปล่อยไปโดยไม่สนใจไม่ได้เwราะเช่นนั้นหนูน้อยคนนี้คง ไม่มีชีวิตรอดต่อไปแน่ๆ”วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ หลายปีผ่านไปแม้สุขภาwร่างกายของหนูน้อยคนนี้จะแย่ลงเรื่อยๆแต่คุณตาลู่ก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งหนูน้อยคนนี้เลย แม้ชีวิตของคุณตาจะลำบากมากๆก็ตาม คุณตาwยายามwาหนูน้อยคนนี้ไปหาหมอหลายแห่งแล้ว เพื่อทำการรักษาจนต้องเอาบ้านที่มีอยู่หลังเดียวไปจำนอง คุณตามีความคิดเดียวก็คือ จะยอมทำทุกอย่างเพื่อจะสามารถรักษาหนูน้อยคนนี้ที่เปรียบเสมือนลูกสาวให้หายได้ เมื่อหนูน้อยโตขึ้นก็ต้องเข้ารร.ตามหนูน้อยทั่วไป คุณครูประจำชั้นตั้งแต่ป.1-5 ของหนูน้อยคนนี้เล่าว่า “แม้ว่าสุขภาwของหนูน้อยคนนี้จะไม่ดีเท่าไหร่ แต่หนูน้อยเป็นหนูน้อยที่ฉลาดมากๆ จดจำเรียนรู้ได้เร็ว ผลการเรียนก็ดีมากๆ” ต่อมาเมื่อรร.ทราบเรื่องของหนูน้อยก็มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอ …

Read More »

งานเข้า กรมบัญชีกลางระงับจ่ายเงินเดือน พยาบาลข้าราชการป้ายแดง

มีรายงานว่า เมื่อวันที่14 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ทางกรมบัญชีกลาง ที่ลงนามโดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/33579 เรื่อง ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลางพบว่า ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ ใหม่ จะต้องมีเงินงบประมาณรองรับให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการต่างๆ จะต้องส่งเอกสารขอเบิกเงินให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่10 ก.ค.2563ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานกับสำนักงบประมาณแล้วทราบว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำประจำเดือนก.ค.2563 จึงไม่อาจดำเนินการเบิกจ่ายได้ เพื่อให้การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่องขอให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่บรรจุตามนโยบายดังกล่าวในเดือนก.ค.2563ทั้งนี้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วขอให้เบิกจ่ายได้ในเดือนถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย ซึ่งเมื่อเราตรวจสอบ ก่อนหน้านั้น ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45,684 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเหล่าพนักงานข้าราชการทราบข่าวได้เข้ามอบดอกไม้ ขอบคุณ …

Read More »

4 วันเกิดจะมีโชคมีเกณฑ์ได้จับเงินล้าน

อันดับ 4 วันพฤหัสบดี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปั ญหาต่างหรือความวุ่นวายอย่างถึงที่สุด อาจโดนรังแกโดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นอย่าไว้ใจใครให้มากนัก แต่หลัง 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายนเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการ เสี่ยงโชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนมีเงินเอาไปใช้หนี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีกแถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโต และดวงชะตท่าน 2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2562ถึง2564 ดวงชะตามีเกณฑ์ถูกหวยรวยโชคเจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ อ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านຣาศีเดียวกับท่านจะได้ อ่านไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิตโชคลาภมากมาย ขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติภายในปีนี้ด้วยเทอญสาธุ ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จแต่หลัง 16 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป ดวงชะตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเนเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมากแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เสี่ยงโชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้โรงพยาบาล ให้สุมหยิบมาสักใบดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถดาวน์บ้านได้สบายและดวงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563ถึง2564 ดวงชะตามีเกณฑ์ถูกหวยรวยโชคเจอเรื่อองร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ …

Read More »

เงินประกันสังคม ขอรับคืนได้รู้ไว้ก่อนเสียเงินก้อนโต

ปัจจุบัน มีระเบียบสำนักงานประกันสังคมที่ระบุว่า หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน ส่งเงินสบทบเกินจำนวนที่ต้องส่ง สามารถขอรับเงินคืนได้ และหนึ่งในกรณีที่จะขอรับเงินคืนก็คือ การที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายนั่นเอง รายละเอียดติดตามได้จากบทความเรื่องนายจ้าง ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องจ่าย ขอคืนได้ สำหรับคนที่ทำงานประจำ ทำงานบริษัททำงานโรงงานส่วนมากจะมีประกันสังคมให้อยู่แล้วและเราจะต้องจ่ายทุกเดือน โดยจากเงินเดือนของเราเองจะโดนบริษัทหักไปจ่ายให้อัตโนมัติเลย ประมาณ 5 เปอร์เซนตามแต่เงินเดือนของแต่ละคน แต่ก็สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือนบางคนจ่ายๆ ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเงินส่วนนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างเขากันไว้สำหรับทำอะไรบ้าง เงินประกันสังคมที่เราจ่ายๆ กันไปทุกเดือนนั้น เป็นการประกันตนแบบภาคบังคับ พนักงานบริษัทพนักงานประจำทุกคนจะต้องทำถือเป็นเงินออมในตัวอีกด้วย ซึ่งจะถูกหักไปเลย5เปอร์เซนของเงินเดือน จะเอาไว้ใช้เป็นเงินตอนที่เราเจอปัญหาเช่น ได้รับอุบัติเหตุเจ็บป่วยไข้ไม่สบายพิการและเสีย ชีวิตรวมถึงกรณีการคลอดบุตรชราภาพ และการว่างเงินอีกด้วยนะ ไม่ต้องคิดเสียดายเงินส่วนนี้ตอนจ่ายเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานั้น เรายังใช้ประกันสังคมเป็น ตัวช่วยได้นั่นเอง เงินประกันสังคมนั้นลูกจ้างจ่ายเพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น ซึ่งในประกันสังคมมีด้วยกัน 3 ฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบสมทบเงินเข้ากองทุน มีดังนี 1.รัฐบาล 2.นายจ้าง 3.ลูกค้า โดยลูกจ้างนั้นจะได้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียง 5เปอร์เซน ของเงินเดือนเท่านั้น ส่วนรัฐบาลก็ช่วยอีกส่วน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มมากทีเดียว โดยเงินประกันสังคมนั้นก็จะแบ่งออ …

Read More »