Home / ข่าวทั่วไทย / ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

6 พฤษภาคม 2563 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อัปเดตข่าวดี หลังแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รายงานการทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลที่ดี ถือว่าอีกก้าวของไทย ราวกับเห็นแสงปลายอุโมงค์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงการทดลองดังหล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค

“ที่เราดำเนินการร่วมกันระหว่าง จุฬาฯ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมคณะของ ศ.นพเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เรียกว่า DNA วัคซีน ได้มีการทดสอบในสัตว์ทดลอง คือ หนู ด้วยวิธีการฉีดวัคซีนต้นแบบเข้าไปในตัวหนู จากนั้นก็เอาเลือดของหนูมาตรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกัน หรือเกิด Antibody (แอนติบอดี้) ขึ้นหรือไม่

ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หนูที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบของทางจุฬาฯ ที่พัฒนาขึ้น มีแอนติบอดี้ขึ้นค่อนข้างดีเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนี้จะได้มีการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในสัตว์ทดลอง และเอาเลือดมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าแอนติบอดี้ที่ขึ้นมีประสิทธิภาพและได้ขนาดรูปแบบที่เหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก:อีจัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *