สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับในส่วนของหลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายๆตนต่างได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายกันอแย่างมากซึ่งสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีรายได้ต่ำได้มีในส่วนของค่าครองชีพพื่นฐานและก้าวผ่านสถานการร์ต่างๆมาได้ และแน่นอนสำหรับในส่วนของตรงนี้เป็นอีกหนึ่ช่องทางดีๆสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิ์การณ์แห่งรัฐเลยกับสินเชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่เว็ปไซค์ของทางธนาคาร https://www.gsb.or.th/gsb_govs/welfare-th-loan/

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *