Home / สาระน่ารู้ / ควรรู้ไว้ก่อนจะสายปວดท้องจุดไหนหมายถึงอะไร

ควรรู้ไว้ก่อนจะสายปວดท้องจุดไหนหมายถึงอะไร

1.ชายโครงขวา เป็นจุดของตับและถุงน้ำดี หากกดแล้วเจอก้อนแข็ง บวกกับอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หมายถึง ความบกพร่องเกี่ยวกับตับหรือถุงน้ำดี ปວดมาก หาหมอดีกว่า 2.ใต้ลิ้นปี่ หรือกลางตัวเรา ตรงซี่โครงซี่ล่างสุด (กลางตัว) จะหมายถึง กระเพาะอาหาร ตับอ่อนตับ และกระ ดูกลิ้นปี่ – หากปວดเป็นประจำเวลาหิวหรืออิ่ม ก็หมายถึง อาจเกี่ยวกับโรคกระเพาะ – หากปວดรุ นแร งร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน อันนี้ตับอ่อนอักเสบ

–หากคลำเจอก้อนเนื้อค่อนข้างแข็งและมีขนาดใหญ่ อาจหมายถึงตับโต(ปรึกษาหมอ)–คลำได้ก้อนสามเหลี่ยมแบนเล็ก มักเป็นก ระดูกลิ้นปี่ อันนี้ก็ปรึกษาหมอ 3.ปວดชายโครงขวา เป็นตำแหน่งของม้าม หากเจ็ບ ต้องปรึกษาหมอโดยด่วน 4.ปວดบั้นเอวขวา สาว เป็นกันประจำ ตำแหน่งนี้คือ ท่อไต ไต ลำไส้ใหญ่–ปວดมากจะหมายถึงลำไส้ใหญ่อักเสบ

–ปວดร้าวถึงต้นขา อันนี้แรงหน่อย เริ่มต้นเป็นนิ่วในท่อไตครับ – ปວดร่วมกับปວดหลัง แถมมีไข้ หนาวสั่นด้วย ปัสสาวะขุ่น อันนี้แรงหน่อย กຣวຢไตอักเสบ อย่าฝืนนะครับ หาหมอดีกว่า –คลำเจอก้อนเนื้อ อันนี้ก็หาหมอวินิจฉัยด่วน 5.ปວดรอบสะดือ มันคือ ตำแหน่งลำไส้เล็ก มักพบในคนที่มักท้องเดิน แต่หากกดแล้วปວดโครต มันคือไส้ติ่งครับ ปວดมาก หาหมอด่วน แต่ถ้าปວดแบบมีลมในท้องด้วย ก็ไม่เป็นไรมากครับ อาจ กระเพาะลำไส้ทำงานผิดปกติ(คงกินมากไป เหอะ)

6.ปວดบั้นนเอวซ้าย เป็นตำแหน่งท่อไตไต ลำไส้ใหญ่(เหมือนข้อ 4)7.ปວดท้องน้อยขวา เป็นตำแหน่ง ไส้ติ่ง ท่อไต และปีกมดลูก – หากปວดเกร็งเป็นระยะ แล้วร้าวมาที่ต้นขา หมายถึงกຣวຢไตอาจเป็นอะไรสักอย่าง หาหมอครับ – ปວดเสียดตลอดเวลา กดแล้วเจ็ບมาก อย่าทนครับ เพราะเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบ – ปວดร่วมกับมีไข้สูง หนาวสั่น มีตกขาว ผู้หญิงเท่านั้น่ที่เป็น เพราะมันคือ ปีกมดลูกอักเสบครับ

–คลำแล้วเจอก้อนเนื้อ เบื้องต้นอาจเป็นก้อนไส้ติ่งหรือรังไข่ผิดปกติ 8. ปວดท้องน้อย มันเป็นตำแหน่งกระเพาะปัสสาวะและมดลูก – ปວดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือถ่ายกระปริบกระปรอย เดาได้ง่ายเลย เพราะมันคือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือแรงหน่อยคือ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (แต่เป็นกันน้อย)– ปວดเกร็งเวลามีประจำเดือน ไม่มีอะไรมาก คุณกำลังมีประจำเดือน แต่ในรายที่ปວดเรื้อรังในหญิงแต่งงานแล้วไม่มีบุตร

ไม่อยากบอก ปรึกษาหมอโดยด่วนครับเพราะมันคืออาการมดลูกผิดปกติ 9.ปວดท้องน้อยซ้าย เป็นตำแหน่ง ปีกมดลูกและท่อไต – ปວดเกร็งเป็นระยะและร้าวมาที่ต้นขา มักเป็นนิ่วในท่อไต –ปວดร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น ตกขาว เป็นเพราะมดลูกอักเสบ – ปວดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปกติ อาจเป็นเพราะลำไส้ใหญ่อักเสบ – คลำพบก้อนร่วมกับอาการท้องผูกเป็นประจำ อาจเป็นเนื้องอกในลำไส้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *