Home / ข่าวทั่วไทย / วิธีแก้ไขสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000

วิธีแก้ไขสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000

อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้ดีอย่างมากอย่างโครงการ เราไม่ทิ้งกัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เผยถึงการลงทะเบียนขอรับเงินช่วเหลือจากเหตุการณ์ c๐vid จำนวนเงิน 5000 บาท ว่าในขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 14.2 ล้านคน

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 15 พฤษภาคม 2563 ทางกระทรวงการคลังจะทยอยโอนให้อีก 700000 ราย ซึ่งในของวันพรุ่งนี้จะเป็นของผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท แต่เป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีการโอนเงิน ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้ ซึ่งตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน แล้วลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้น ไม่ว่าจะจากการลงชื่อผิด นามสกุลผิด หรือกรอกเลขบัตรประชาชนผิดก็ตาม ซึ่งมีทั้งหมด 1.7 ล้านคนนั้น ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป

ปัญหาหลักๆที่พบมากของคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทนั้น ที่พบมากคือ ได้รับข้อความผ่านเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท แต่ไม่ได้รับเงินโอนเข้าในบัญชี เป็นเพราะความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี เช่น การใช้บัญชีที่มีชื่อร่วม หรือใช้บัญชีที่ไม่ตรงกับชื่อของตนเอง ไม่ว่าจะใช้ชื่อบัญชีครอบครัวหรือญาติคนอื่นๆ ก็ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ได้ เพราะทางกระทรวงการคลังจะโอนให้เฉพาะชื่อบัญชีตรงกันกับชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเท่านั้น

และในบางกรณีอาจใช้ชื่อบัญชีตรงกับข้อมูลในการยื่นขอรับสิทธิ์จริง แต่ในบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวเลยเกิน 1 ปี จึงทำให้บัญชีนั้นได้ถูกระงับไปแล้ว ซึ่งหากจะทำการแก้ไข ก็สามารถทำได้แค่ครั้งเดียว ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้ทำการปิดเว็บไซต์ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังสามารถตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ขอบคุณที่มา dailyliveexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *