Home / ข่าวทั่วไทย / กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานบุกประกันสังคมขอคืนเงินโควิดทำเดือดร้อนหนัก!

กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานบุกประกันสังคมขอคืนเงินโควิดทำเดือดร้อนหนัก!

วันที่ 15 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ มีกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในนาม กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ตกงานจำนวนหนึ่ง รวมตัวเรียกร้องขอคืนเงินสมทบชราภาพ จากสำนักงานประกันสังคม โดยทางกลุ่มได้ร่วมกับทำกิจกรรมทั้งเขียนความรู้สึกและความต้องการต่อระบบประกันสังคม ลงบนกระดาษ A4 พร้อมชูป้ายขึ้นมาเพื่อแสดงออก รวมถึงร่วมร้องเพลง และนั่งสมาธิ แผ่เมตตา ร้องเรียนด้วยความสงบ

ทั้งนี้กลุ่มประชาชนที่มาร้องเรียนในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องตกงาน หรือต้องหยุดงานทำให้ขาดรายได้ จึงมาร้องเรียนขอให้สำนักงานประกันสังคม คืนเงินกองทุนชราภาพที่ผู้ประกันตนจ่ายสะสมไว้กับสปส. เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเลี้ยงดูครอบครัว

ที่มา:khaosod.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *