Home / ข่าวทั่วไทย / เสนอรัฐบาลช่วยนักเรียนทุกระดับชั้น มอบของขวัญวันเปิดเทอมคนละ 1,000 บาท 3 เดือน

เสนอรัฐบาลช่วยนักเรียนทุกระดับชั้น มอบของขวัญวันเปิดเทอมคนละ 1,000 บาท 3 เดือน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึง กรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School เพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค. 2563

เพื่อช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลู กหลานนั้น ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอขอบคุณที่ รมว.พาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา จะต้องหาเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน

การที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาช่วยประชาชนแบ็คทูสคูล”(Back To School)นั้นนับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิดและทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียน จะมีหน้าที่เดินเข้า 2 โรงคือผู้ปกครองเข้าโรงจำนำ ลูกหลานเข้าโรงเรียน แต่เมื่อมีโครงการแบ็คทูสคูล(Back To School)ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนได้ระดับหนึ่ง

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ส่วนการเยียวยานักเรียนของรัฐบาลจากเดิมที่รมว.ศึกษาธิการ เคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดับอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บาท จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้น และนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนก็ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเช่นกัน จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราการเยียวยาเท่ากับที่มติ ครม.เมื่อวันที่16 มิ.ย. อนุมัติเยียวยาช่วยเหลือ ให้แก่เด็กแรกเกิด สูงอายุผู้พิการคนละ 1,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 20,345ล้านบาท และมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการกระตุ้ นการท่องเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค. 2563 งบประมาณ 22,400 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบาทใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเ สียอีก

การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000บาท ระยะเวลา 3 เดือน นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้ นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในทางอ้อม ไ ม่น้อยกว่าการแจกแพ็คเกจกระตุ้ นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

ที่มา:newtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *