ชาวนาโอด ต้นทุนทำนาแพง ต้องเลิกทำนาขายให้โรงสี เก็บข้าวไว้กินเองดีกว่า

วันนี้ (9 ก.ค.65) นายสายรุ้ง ศรอินทร์ อายุ 62 ปี ชาวนาในพื้นที่บ้านโนนตาล ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และชาวบ้านในพื้นที่ ต่างช่วยกันปักดำต้นข้าวในนาข้าว เพื่อเตรียมทำนาข้าวในช่วงฤดูกาลฝนที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนในการทำนา

โดยนายสายรุ้ง เปิดเผยว่า ตนเองเลือกใช้วิธีการปักดำต้นข้าว แทนการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อลดปัญหาเมล็ดพันธุ์เสียหายจากนกธรรมชาติที่มากินเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งลดปัญหาวัชพืช ต้นหญ้าที่จะเกิดในนาข้าว ซึ่งวิธีการปักดำนาข้าวจะทำให้ผลิตข้าวต่อไร่ดีกว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาข้าว

เนื่องจากตลอด 2ปีที่ผ่านมาตนเองเลือกที่จะปลูกข้าวบนที่นา 7 ไร่ของตนเอง พอได้ผลผลิตข้าวจะเก็บไว้กินเองในครอบครัว แทนการส่งขายให้กับทางโรงสีข้าว เนื่องจากราคาข้าวที่ตกต่ำ ราคาค่าปุ๋ยเคมี ค่าแรง ค่าไถ ปรับตัวสูงขึ้น

ทำให้การทำนาในแต่ละปีไม่คุ้มกับต้นทุนที่ตกต่อไร่ อยู่ที่ประมาณไร่ละ 6,000-7,000 บาท แต่ขายข้าวได้ไร่ละประมาณ เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อไร่ จึงคิดว่าควรเก็บข้าวที่ทำได้ไว้กินเองในครอบครัวจะดีกว่าไปซื้อ

ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจที่แย่ ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน ลูกๆ ได้บอกให้ตนเองเลิกทำนาข้าว เพราะทำไปก็ไม่ได้กำไร แต่ตลอดระยะเวลา 40 ปี ตนเองทำนามาตลอดชีวิต จึงไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไร

แต่ลึกๆ ก็อยากจะเลิก เพราะเหนื่อยและท้อ อยากจะเลิกแต่ไม่สามารถจะเลิกได้ แต่หากราคาต้นทุนทำนาสูงขึ้นไปกว่านี้ คงจะต้อเลิกทำนาแล้วหันไปซื้อข้าวมากิน

อย่างไรก็ตามอยากให้ทางรัฐบาลเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ ราคาปุ๋ย และราคาสินค้าต่างๆที่แพงขึ้น โดยเร็ว เพื่อประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรจะได้ไม่เดือดร้อนดังเช่นทุกวันนี้

ที่มา:mumkhao.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *