เปิดสถิติเลข ออกวันเสาร์ย้อนหลัง 20 ครั้ง

เปิดสถิติเลขออกวันเสาร์ย้อนหลัง 20 ครั้ง มีทั้งเลขซ้ำ เลขเบิ้ล รวมรวบจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คเลขเด็ด เลขปังที่นี่

สถิติเลขออกวันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 620405

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 159 834

เลขท้าย 3 ตัว 061 279

16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 395919

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 289 859

เลขท้าย 3 ตัว 413 508

16 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 386372

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขหน้า 3 ตัว 602 964

เลขท้าย 3 ตัว 295 798

1 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 569391

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 575 931

เลขท้าย 3 ตัว 578 809

1 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 589227

เลขท้าย 2 ตัว 06

เลขหน้า 3 ตัว 259 552

เลขท้าย 3 ตัว 375 927

16 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 017223

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขหน้า 3 ตัว 164 640

เลขท้าย 3 ตัว 085 194

1 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 516461

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 589 713

เลขท้าย 3 ตัว 215 560

16 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 724628

เลขท้าย 2 ตัว 64

เลขหน้า 3 ตัว 148 883

เลขท้าย 3 ตัว 154 877

16 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 074824

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 881 910

เลขท้าย 3 ตัว 612 879

1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 021840

เลขท้าย 2 ตัว 67

เลขหน้า 3 ตัว 045 307

เลขท้าย 3 ตัว 561 988

1 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 734510

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 464 512

เลขท้าย 3 ตัว 097 202

16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 223131

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 432 507

เลขท้าย 3 ตัว 132 868

16 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 955596

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขหน้า 3 ตัว 616 836

เลขท้าย 3 ตัว 290 938

16 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 170143

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 172 647

เลขท้าย 3 ตัว 340 388

1 กรกฎาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 112360

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 226 489

เลขท้าย 3 ตัว 005 688

1 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 392785

เลขท้าย 2 ตัว 80

เลขหน้า 3 ตัว 020 057

เลขท้าย 3 ตัว 500 709

16 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 449764

เลขท้าย 2 ตัว 55

เลขหน้า 3 ตัว 552 734

เลขท้าย 3 ตัว 158 925

16 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 221609

เลขท้าย 2 ตัว 87

เลขหน้า 3 ตัว 008 228

เลขท้าย 3 ตัว 507 523

1 สิงหาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 518677

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 333 598 648 889

16 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 011421

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 484 799 851 928

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *