Home / ข่าวทั่วไทย / รอเช็กยอดได้เลย ทยอยโอนเงินเกษตรกร เดือนที่ 2 เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

รอเช็กยอดได้เลย ทยอยโอนเงินเกษตรกร เดือนที่ 2 เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

ล่าสุด นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประสานงาน ธ.ก.ส. ทราบว่า ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเดือนที่ 2 (มิ.ย. 2563) จำนวน 5,000 บาท แก่เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้ว

โดยจะทำการตรวจสอบสถานะอีกครั้ง จากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 15-21 มิ.ย. 2563 ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านราย จึงขอแจ้งเกษตรกรให้เตรียมตรวจสอบเงินเข้าบัญชีตนเองในระหว่างนั้น

เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยารอบแรกไปแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.moac.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป.

ที่มา:siamtopic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *