สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ไทยเครดิตรให้ยืม 200,000 บาท

สำหรับในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนหลายๆอาชีพต่างได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ พนัะกงาน ลูกจ้างช่วคราวเกษตรหกร รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า

ซึ่งสำหรับในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆในด้านเศรษฐกิจ แบบนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่หาวงเงินสักก้อนเพื่อต่อยอดลงทุนหรือหมุนเวียนให้กิจการร้านค้าดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทยเท่านั้น

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตรทุกสาขาหรือ https://www.tcrbank.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *