คำสั่งจังหวัดล่าสุด ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์

เปิดคำสั่งจังหวัดล่าสุด นำร่องประกาศถ oดหน้ากากอนามัย หรือแมสก์ ได้ในที่โล่งแจ้ง

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยสาระสำคัญ ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

แต่สามารถถอดหน้ากากได้ในขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม, ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ, ออกกำลังกาย

อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และบริเวณชายหาด

สวนสาธารณะ หรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

ที่มา:baandeemestyle.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *