ธ.ออมสิน ให้ยืมรายละ 100,000 กดรับสิทธิ์ได้แล้วผ่านมายโม่

วันนี้ทางเว็บไซต์ wandeenews ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อนั่นก็คือสินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

สินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 สำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว

ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็วๆ นี้

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *