เงื่อนไข ลงทะเบียนขอลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บิลละ 315 บ.

เป็นอีกข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากทางเพจ แจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์เผยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

การพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์คัดกรองให้รัดกุมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานอีกครั้ง

โดยสำหรับช่องทาง-ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท ซึ่งรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ เดือนตุลาคม 64 ถึง เดือนกันยายน 65 ให้ 1 สิทธิ์บัตร/1 ครอบครัว

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บ

การประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

การประปานครหลวง ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4.กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์

สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

เงื่อนไขของการลงทะเบียน

รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง

กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯรับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าได้ฟ้าสูงสุดได้ 315 บาท ต่อ 1 ครอบครัว การไฟฟ้านครหลองไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคม จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิยายน เป็นต้น (เลทสุด 18 ธันวา) เงินจะคืนมาในรูปแบบของ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเอง โดยจะได้รับในทุกวันที่ 18 ของเดือน สามารถกด ATM ได้

ผู้มีบัตร ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตร

ขั้นตอนลงทะเบียน

1.เข้าเว็บ เพื่อทำการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท ต่อ 1 ครอบครัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกดที่ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ

การไฟฟ้านครหลวง:โดยกดที่ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟ

2.อ่านรายละเอียด จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไข

ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน

หากเดือนไหนใช้ค่าไฟเกิน 315 บาท ท่านต้องจ่ายเอง

ต้องจ่ายค่าไฟในเดือนนี้ปกติ แล้วเงินจะคืนให้ในเดือนหน้า ทุกวันที่ 18

หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

มีการขยายสิทธิ์ ตั้งแต่ ตุลา 64 – กันยา 65

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เลขบัตรประชาชน

กรอเลขบัตรคนจน 16 หลัก หลังบัตร

เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า โดยนำเลขที่อยู่ในบิลมากรอก

รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

บิลประจำเดือน

จำนวนเงินค่าไฟ

4.ยืนยันข้อมูล รวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับ เพื่อแก้ไข หากถูกต้องแล้ว กด บันทึกข้อมูล

5.บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่มา:siamnews.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *