Home / สาระน่ารู้ / 5 ความแตกต่าง ระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ

5 ความแตกต่าง ระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ

การได้รับตำแหน่งของการเป็นหัวหน้านั้นใช่ว่าจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำได้โดยตำแหน่ง เพราะพนักงานบางคนอาจคิดว่าคนเป็นลูกน้องบางคนยังสามารถเป็นผู้นำได้ดีกว่าคนเป็นหัวหน้าเสียอีก เพราะฉะนั้นมาดูความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำกัน 1. ดูลูกน้องทำงานโดยไม่ให้ความช่วยเหลือ ข้อแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้าข้อแรก ก็คือ ผู้นำจะแนะนำและไกด์ถึงวิธีการทำงานให้กับลูกน้องก่อนการมอบหมายงาน หรือมีการสอนงานระหว่างการทำงานเสมอ แตกต่างกับหัวหน้าหลายคนที่นิ่งดูดาย แม้กระทั่งเห็นลูกน้องทำงานผิดพลาดก็ไม่มีการแนะนำหรือบอกกล่าว

และที่เล วร้ ายกว่านั้น คือการมอบหมายงานหรือสั่งงานโดยไม่บอกอะไรเลย และรอจนกระทั่งลูกน้องทำงานผิดพลาด แล้ววิพากษ์วิจารณ์รวมถึงตำหนิ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากและบ่อยครั้งในองค์กร หัวหน้าที่และผู้นำที่ดีควรแนะนำ สอนงาน และให้คำปรึกษาแก่ลูกน้องระหว่างการทำงาน แทนที่จะคอยตำหนิเมื่องานเสร็จสิ้น 2. การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร วิธีการสังเกตความสามารถของหัวหน้าที่ง่ายที่สุด คือ ให้สังเกตการรายงานผลงาน ปัญหา หรือข้อเท็จจริงของการทำงาน ผู้นำจะรายงานสิ่งที่เป็นจริงเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้ผู้บริหารรับรู้ข้อเท็จ ร่วมมือกันแก้ไข และฝ่าฟันอุปสรรรคไปด้วยกันได้

แต่หัวหน้านั้นจะนำเสนอเฉพาะด้านที่ผู้บริหารอย ากฟังเท่านั้นรวมถึงอาจปิดบังข้อผิดพลาดเนื่องจากกลัวตัวเองจะโดนตำหนิ ผู้นำที่ดีต้องเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตัวเอง และกล้าพอที่จะยอมรับความผิดพลาดและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 3. มีการแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วไป ผู้นำที่ดีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อห้าม การลงโทษ หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือในองค์กร ต้องมีการสื่อสารและแจ้งให้ลูกน้องรวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับการชี้แจงเพื่อให้ทุกคนและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มปฏิบัติตาม

ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับหัวหน้าบางคนที่แม้แต่ไม่มีการแจ้งให้ทราบแล้ว ยังเก็บแผนงานรวมถึงกฎระเบียบนั้นไว้ในใจ จะเรียกแบบภาษาสมัยใหม่ว่ามโนกฎระเบียบใหม่ขึ้นมาโดยไม่มีใครรู้เรื่องด้วย รู้อีกทีก็ต่อเมื่อมีการแจ้งว่าตัวเองกระทำผิดและจะต้องได้รับการลงโทษเสียแล้ว 4. ไม่ต้องบังคับให้ลูกน้องฟัง เคยรู้สึกไหมว่าเวลาหัวหน้าเรียกประชุมนั้น ช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อ ไม่มีสาระ และเรียกได้ว่าเสียเวลาทำงานก็ว่าได้ พนักงานบางคนถึงกับมีคำถามว่าหากไม่เข้าประชุมจะมีผลอย่างไรบ้างเพราะคิดว่าการประชุมเป็นการเสียเวลา

ต่างกับการที่ผู้นำเรียกประชุมแต่ละครั้ง ที่แต่ละคนเฝ้ารอว่าในการประชุมจะมีแนวทางและแผนการทำงานอย่างไรบ้าง รวมถึงเตรียมข้อซักถามที่ต้องการคำแนะนำจากการประชุมครั้งนี้ เรียกได้ว่าความอย ากเข้ามาฟังนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หัวหน้าบางคนถึงขั้นสร้างความเบื่อหน่ายให้กับลูกน้องตั้งแต่เริ่มเอ่ยปากกันเลยทีเดียว 5. ไม่สนใจเรื่องเล็กน้อย ผู้นำจะไม่เสียเวลามาจู้จี้จุกจิกลงรายละเอียดบริหารจัดการเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องเล็กน้อย แต่จะโฟกัสที่ภาพใหญ่ของการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จ โดยปล่อยให้ลูกน้องบริหารจัดการเรื่องเล็กน้อยไปโดยไม่ล้วงลูกไปก้าวก่าย

รวมถึงไม่มีการจ้องที่จะจับผิดในขั้นตอนการทำงานของลูกน้อง จงจำไว้ว่าหากคุณเสียเวลาในการมาสนใจ หรือมาโฟกัสในเรื่องที่เล็กน้อยจนเกินไป คุณไม่มีทางที่จะเห็นภาพการทำงานในภาพใหญ่ให้ประสบความสำเร็จได้เลย 5 ข้อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ ซึ่งหลายคนมักบอกว่าอย ากได้ผู้นำมากกว่าหัวหน้า แต่สิ่งที่อย ากฝากไว้สำหรับผู้อ่านหากอยู่ในตำแหน่งหัวหน้า หรือวันหนึ่งได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าแล้ว จงเป็นหัวหน้าและผู้นำที่ดี เพราะชื่อตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวการันตีผลงานของคุณได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *