พรอมิส กู้ออนไลน์ 10,000 ผ่อนน้อย อนุมัติเร็ว

วันนี้ จะมาแนะนำ สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้ออนไลน์ เงินกู้ถูกกฏหมาย สำหรับ สินเชื่อบุคคลพรอมิส มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 10,000 บาท สูดสุดที่ 300,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลพรอมิส เป็น สินเชื่อเงินกู้ ที่เปิดโอกาศให้บุลคลทุกอาชีพ หรือ ผู้มีรายได้น้อย สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงรายได้เริ่มต้นที่ 7,000-8,000 ก็สามารถได้แล้ว

สินเชื่อบุคคลพรอมิส เป็นบริการ สินเชื่อ เงินกู้ จาก บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ SMBC Consumer Finance Co., Ltd. บริษัทสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น แน่นอนว่าปลอดภัย ถูกฏกหมายอย่างแน่นอน จุดเด่น นอกจากรายได้น้อยสมัครได้แล้ว สินเชื่อบุคคลพรอมิส ยังสามารถสมัครง่ายผ่านทางออนไลน์ ส่วนวงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลจะพิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้ประจำของลูกค้าเป็นหลัก หากสนใจสมัครสินเชื่อเช็ครายละเอียดด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิน เริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท

จุดเด่น

-เงินเดือน 8,000 ก็กู้ได้

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

-สมัครทางออนไลน์ได้ไม่ต้องไปธนาคาร

-สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา

คุณสมบัติสมัคร

-สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

-รายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

-มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป และ พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

-มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารสมัครสมัคร

-บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)

-สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา

-หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *