ทหารไทยธนชาต ให้ยืม 100,000 บาท สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ อนุมัติรับเงินทันที

สินเชื่อบุคคล จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นสินเชื่อเงินสด อเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ที่ช่วยในเรื่องการใช้จ่ายทั่วไป เพื่อใช้ในการอุปโภคภายในครัวเรือน หรือใช้จ่ายในสิ่งต่างๆที่จำเป็นก็ได้ วงเงินในการกู้ยืมสูงถึง 5 เท่า ของของรายได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

อายุผู้กู้อยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี ขึ้นไป

เป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไปสำหรับที่ทำงานปัจจุบัน

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และ ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ผู้มีสิทธิ์กู้

เป็นผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัท

วงเงินกู้

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5.0 เท่าของรายได้

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท

วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

วงเงินกู้ยืมอนุมัติ ระหว่าง 30,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน (กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับธนาคารทหารไทย)

มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินกู้ยืมสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้ 12 – 60 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)

อัตราดอกเบี้ย

ผู้มีรายได้ประจำ จำนวนเงินกู้ยืมทุกวงเงิน ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 14 – 25 % ต่อปี

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จำนวนเงินกู้ยืมทุกวงเงิน ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 19 – 25 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

สอบถามเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทยทุกสาขา Call Center Tel. 1558

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *