เวลาเกิดบอกอุปนิสัยลักษณะ ดวงชะตา

ดวงชะตาของแต่ละบุคคลนอกจากจะมี วัน เดือน ปีเกิด ที่สามารถทำนายหรือบ่งบอกลักษณะนิสัย หรือดวงชะตาของแต่ละบุคคลได้ ก็ยังมี “เวลาเกิด” ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ให้เกิดความแม่นยำ และบอกอุปนิสัยลักษณะดวงชะตาของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน

00.00-01.00

ท่านที่เกิดเวลาในช่วงนี้ มักจะมีอุปนิสัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ จนบางครั้งหุนหันพันแล่นไปบ้าง หากมั่นใจกับสิ่งใดแล้วก็จะสามารถทำเรื่องที่ตนเองถนัดได้ดี และเป็นคนที่ชอบคิด จินตนาการ วางแผนล่วงหน้าเสมอ มีเ ป้าหมายของตนเองไว้อย่างชัดเจน มีความทะเยอทะยาน และอดทนสูง

01.01-02.00

ท่านที่เกิดในเวลานี้ มักมีความคิดเล็กคิดน้อย หรือมีความขี้น้อยใจ ขี้งอล เล็กๆ อยู่เสมอ ชอบความอบอุ่น และความเอาใจใส่ เป็นคนที่ใจดี และค่อนข้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย แต่จะเป็นคนที่เ อาเรื่องของผู้อื่นมาคิด จนทำให้ตนเองเกิดทุก ข์ หากปล่อยวางได้ จะมีความสุขขึ้นมาก และเมื่อมีเห ตุด่วนเห ตุไม่ดี เกิดอุปสรรค ก็มักจะมีบางอย่างเข้ามาช่วยได้ทันเสมอ

02.01-03.00

ท่านที่เกิดในเวลานี้ จะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง ชอบคิด ชอบทำ ชอบพัฒนา เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง แต่กลับเข้ากับสังคมได้ดี เพราะมีวาจาเป็นเลิศ หากคิดจะทำอะไรแล้ว จะรอบคอบและทำสิ่งนั้นได้ดีและละเอียด เป็นบุคคลที่มีเซนส์ ความรู้สึกที่ค่อนข้างแม่นยำ มีครูบาอาจารย์คุ้มครอง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

03.01-04.00

ท่านที่เกิดในเวลานี้ จะมีลักษณะใจดี ใจใหญ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นคนที่ดูคนออก รู้ว่าใครเป็นแบบใด คิดแบบไหน ทำให้รู้เท่าทันคน บางครั้งมีคนไม่จริงใจเข้ามาขอความช่วยเหลือ รู้ทั้งรู้ว่าบุคคลนั้นไม่ดี ก็ยังช่วย แต่เมื่อช่วยแล้วไม่มีครั้งที่สอง มีความคิด วาจาเ ด็ดขาด ออกจะเจ้าระเบียบในบางครั้ง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้เช่นกัน

04.01-05.00

ท่านที่เกิดในเวลานี้ มักมีหัวธุรกิจ คิดวางแผนสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองได้เสมอ หยิบจับสิ่งใดสามารถคิดวางแผนและพัฒนาสิ่งนั้นได้ เป็นคนไม่หยุดนิ่ง จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถจับสิ่งใดได้นานๆ ก็จะปรับเปลี่ยนเสมอ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่หลายๆ ครั้ง หากลองตั้งมั่นทำสิ่งใดแล้ว พยายามให้สุดทาง ความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกล

05.01-06.00

ท่านที่เกิดในเวลานี้ เป็นคนที่ช่างคิดช่างฝัน ช่างจินตนาการ รักความก้าวหน้า เป็นลักษณะคนที่คิดบวกอยู่เสมอ ทำให้เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจ มักจะจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ง่าย เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เสมอ

06.01-07.00

ท่านที่เกิดในเวลานี้มักเป็นคนตรงไปตรงมา แต่ในขณะเดียวกันมักเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นอยู่เสมอ จะเป็นคนที่คิดก่อนพูดทุกครั้ง มีความจริงใจ และจริงจังกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมาย แต่ให้ระวังด้านการติดสินใจ มักมีความคิดโลเลไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง ทำให้เกิดความผิ ดพลาดได้ง่าย

07.01-08.00 น.

ลักษณะบุคคลที่เกิดในช่วงเวลานี้ ค่อนข้างเป็นคนที่ร่าเริง และมองโลกในแง่ดี มักจะตรงไปตรงมาในทุกๆเรื่อง เมื่อหยิบจับสิ่งใดแล้วมักทุ่มเทกับสิ่งนั้นมาก รักพวกพ้องและคนรอบข้าง

08.01-09.00 น.

ลักษณะบุคคลที่เกิดในช่วงเวลานี้ มีลักษณะค่อนข้างใช้เห ตุผลและมองความเป็นจริง มีการวางแผนจากความเป็นจริงไม่เพ้อฝัน เป็นผู้ที่พิจารณามองข้อดี และ ข้อเสียของตนเองได้ดี ชอบในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่บางครั้งเกิดความคิดลบมาปิดกั้นตนเองเหมือนกันนะคะ

09.01-10.00 น.

ลักษณะบุคคลที่เกิดในช่วงเวลานี้ มักจะมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่น ลักษณะการงานใช้วาจา ความสามารถเป็นหลัก มีการเข้าสังคมหรือมีพวกพ้องอยู่เสมอ เป็นบุคคลที่เข้ากับสังคมได้ง่าย สามารถปรับและแก้ไขสถานการณ์ได้ดีทีเดียว

10.01-11.00 น.

ลักษณะบุคคลที่เกิดในช่วงเวลานี้ มีเกณฑ์แบกรับภาระทั้งของตนเองและผู้อื่น เป็นคนที่รับผิ ดชอบและทำงานได้หลายๆ ด้าน ไม่หยุดนิ่ง มักคิดหาช่องทางสร้างรายได้ หรือพัฒนางานอยู่เสมอ

11.01-12.00 น.

ลักษณะบุคคลที่เกิดในช่วงเวลานี้ เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นตัวของตัวเองพอสมควร มีความจริงใจกล้าได้กล้าเสีย จริงจังกับทุกๆ เรื่องพอสมควร แต่อีกมุมมักชอบความสันโดษ ไม่เข้าสังคม ทำงานที่คิดหรือได้รับมอบหมายได้ดี

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *