วันนี่ท่อง 3 คาถาภาวนาก่อนออกจากบ้าน หลวงพ่อโอภาสี

สำหรับคาถาของหลวงพ่อโอภาสี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง แห่งวัดพุทธบูชา โดยหลวงพ่อโอภาสี ได้นำบทสวดมนต์นี้ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถท่องได้ทุกวันทุกเวลา สำหรับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ว่าในช่วงนี้ลำบาก แนะนำว่าให้ส่วนในบทนี้ได้เลย

บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา

อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆรักษา นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ

สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป

ใช้บูชา เจริญภาวนา ระลึกถึงพระพุทธคุณ และพระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตน ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

คาถานี้คือยอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธา

–สวดอยู่กับบ้านป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ระวัง

–สวดก่อนออกจากบ้าน คุ้มกันภัยตลอดการเดินทางไปต่างถิ่น

–สวดป้องกัน ภยันปัญหาต่าง ๆ จากเทวดา ภูติผีปีศ าจ

หรือเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย อานุภาพขอคาถา นี้ครอบจักรวาลเลยทีเดียว

ที่มาของคาถาหลวงพ่อโอภาสี

คาถาของท่านนี้แท้จริงแล้วก็คือคาถายอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมา ย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธานิยม ใช้สวด หากอยู่กับบ้านก็ใช้ป้องกันภัยต่างๆที่จะเข้ามา

–หากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มกันภัยตลอดการเดินทาง

–หากไปต่างถิ่นก็ใช้สวดป้องกันปัญหาต่างๆจากเหล่าภูตผีปีศา จที่อาจเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรขัดขวาง

–เมื่อเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณศาลเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย

–คาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ยังให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก คนทำงาน คนที่ค้าขายสวดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร

เดือดร้อนใจก็สวด อโหสิเจ้าก ร ร มนายเวร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย อธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถ เจ้ากร ร มนายเวรได้ยินจะยอม อโหสิให้ และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการ สร้างบุญทุกครั้ง

อานุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณกันแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจ ให้ทาน รักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผลช่วยคุ้มครอง และสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

พุทธคุณ

–ขอขมาพระรัตนตรัย แม่พระธรณี แม่พระคงคา เทวดาเจ้าที่

–ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย

–แม่ชีทศ พร เทวาพิทักษ์ธรรม บอกว่า คาถานี้เหมาะสำหรับคนโกรธ โมโห เพื่อให้ดับความโกรธได้

–ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ อย่างน้อยควร 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาปราบคุณไสย หลวงพ่อโอภาสี

นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โสสัตตะมะโน

สัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานัง

นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

–เป็นพระคาถาที่หลวงปู่โอภาสีท่านใช้ในการปราบพวกคุณไสย

–บทแรกเป็นบทถอน

–บทหลังส่งกลับ พวกหมอทำคุณไสย

–ท่านได้ถ่ายทอดให้หลวงอาน้องชายท่าน ปรากฏผลดีมาก

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

ขอขอบคุณ : postsara, นิตยสารโลกทิพย์

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *