พรจากปากของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว ลูกจะเป็นอย่างไร พระท่านว่าอยู่ที่พรจากปากพ่อแม่

สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่าน วันนี้แอดมินมีสาระความรู้ดีๆมาฝากครับ พ่อแม่ถือเป็นพระอรหันต์ในบ้าน พระท่านว่าแม้การทำบุญตักบาตร 100ครั้ง ก็ยังไม่เท่ากับการที่เราทำบุญกับพ่อแม่ของเราเพียงครั้งเดียว และที่สำคัญทำแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาก

ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญเติบโตนั้น คนที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่นอกจาก จะจัดสรรให้คนเราโตมาพร้อมกับปัจจัยแล้ว คนที่เลี้ยงดูจะต้องให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูด้วย

เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถวัดได้ ประเมินได้จากมโน กรรมวจีกรรม และกายกรรมนั่นคือคนอบรมสั่งสอนต้องให้บุตรหลานเติบโตมาเป็นคนที่คิดดี พูดดี และกระทำดี ทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับตนเอง

สำหรับครอบครัว สำหรับสังคม และสำหรับประเทศชาติพรจากปากพ่อแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก และมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง พ ร ะ ท่านจึ ง ใ ห้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้ พ่อกับแม่ก่อน

ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขดูแล ท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

หากไม่บูชาพ่อแม่ ไม่ตอบ แทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดตรงหน้าก็ ยากที่จะสำเร็จได้ สำหรับท่านที่พ่อแม่ได้ล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงบิดามารดาในอดีตชาติ

ที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า “และบิดามารดา บรรพบุรุษในทุกภพชาติ” ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิด ก ร ร ม ไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น จริงๆแล้วการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี

แต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ หลายคนเข้าใจผิ ดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตร

จนบางครั้งหลายท่านอาจลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมี พ ร ะในบ้าน ซึ่งพ ร ะในบ้านในที่นี้หมายถึง พ่อกับแม่ หรือบุพก รีที่เลี้ยงดูท่านมา ฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึง ไ ด้บุญกุศลมากนั่นเอง

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย บางคนทำบุญมากมาย แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้บิดามารดาเลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร พ ร ะในบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดี

ที่ประประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปากท่าน ฉะนั้นหากอ ยา กทำบุญ อยากได้บุญอยากขอพร ใ ห้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุพกาารีของท่านก่อ น เ พราะท่านคือผู้มี พ ร ะคุณ พรของท่านย่อม ศักดิ์สิทธิ์ กว่าพรใด เมื่อ ดูแลท่านเพรียบพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่น หากบุตรหลานคนไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลท่านเลย

อยากให้ตระหนักถึงจุดนี้ จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณ ขอให้ดูแลท่านและทำ บุญกับพระ ในบ้านก่อนอย่ามัวแต่แสวงหาพรวิเศษ วัตถุนิยมจากที่อื่นใด เพราะไม่มี ประโยชน์อะไรหากลืม ทำบุญ กับพ ร ะในบ้าน

ขอบคุณที่มา …เรียบเรียงโดยเพจเกษตรผสมผสาน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *