SCB มณีทันใจ ให้กู้ยืม 500,000 รู้ผลอนุมัติไวใน 5 นาที ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อธุรกิจมณีทันใจ จากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กู้ยืมเงินวงเงินสูงสุด 500,000 บาท กู้ง่าย ผ่อนหมื่นละ 360 บาทต่อเดือน สินเชื่อธุรกิจมณีทันใจเป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อธุรกิจ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอกู้เงิน สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านทาง แอป SCB Easy ระยาเวลาโครงการ สามารถยื่นขอเงินกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้ไดที่สนใจตามไปอ่านรายะละเอียดกันได้เลย

จุดเด่นสินเชื่อธุรกิจมณีทันใจ

-สมัครสินเชื่อออนไลน์มณีทันใจง่าย ๆ ผ่านแอป SCB EASY

-รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที

-วงเงินสูงสุด 500,000 บาท

-ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+10% =15.995% ต่อปี*

-ไม่ต้องใช้เอกสาร

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ประกอบการ ที่มีบัญชีธนาคารของไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร อย่างน้อย 1 ช่องทาง ดังนี้

-รับเงินจาก QR ของแอป แม่มณี

-การใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC

-การรับเงินผ่านพร้อมเพย์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

-มีรายการเงินเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 25,000 บาท ต่อเดือน ในรอบ 3 เดือ

สิ่งที่ควรรู้

-ค่าธรรมเนียม ในการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินอนุมัติ

-ค่าธรรมเนียม การชำระเงินกู้ยืมคืน ก่อนกำหนด 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชำระคืนก่อนกำหนด ภายในระยะเวลา 3 ปี

-ระยะเวลาใน ในการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

-เอกสารประกอบการสมัคร และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามธนาคารกำหนด

สามารถขอสินเชื่อได้ที่ แอป SCB EASY หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ข้อมูลและที่มาของสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *