หลักธรรมของผู้เป็นสามี-ภรรยา น้อยคนนักที่จะสนใจ

หลักธรรมของผู้เป็นสามี ลูกผู้ชายต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ พูดสิ่งใดต้องรักษาสัจจะ หนึ่งก็คือหนึ่ง สองก็คือสอง พูดได้ทำได้ ทำไม่ได้อย่าพูด ทำสิ่งใดมีต้นมีปลาย หากเอาแต่พูดเลอะเทอะสนุกสนานเฮฮา จะขาดซึ่งความน่าเชื่อถือ เพศชายอยู่ในตำแหน่งหย างสว่าง, ยืนอยู่ด้านหน้า หย างต้องปราศจากความเห็นแก่ตัว เมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวจึงแสดงออกถึงการรักครอบครัว เพราะเมื่อใดที่มีความเห็นแก่ตัว ก็จะกระทำในสิ่งที่ผิดต่อมโนธรรม ทำให้ครอบครัวเกิดหายนะไม่เป็นสุข

ลูกผู้ชายต้องเข้มแข็ง คำว่าเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงเป็นนักเลงหัวไม้ที่ชอบชกต่อยอันธพาล คนที่ชกต่อยทุบตีไม่ใช่สุภาพบุรุษ คำว่าเข้มแข็งในที่นี้คือมีน้ำอดน้ำทน มีสติปัญญาไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ต่อปากต่อคำ ต่อให้ถูกด่าถูกดูแคลนก็นิ่งได้ไม่สั่นไหว เช่นนี้เรียกว่าสุภาพบุรุษผู้มีคุณธรรม บุรุษ 3 ประเภท 1.บุรุษผู้อ่อนแอ คือชายที่รักสบาย นิสัยเกียจคร้าน พูดได้แต่ทำไม่ได้ ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ทำการใดก็ผลักให้ฝ่ายหญิงนำหน้า ภรรย าว่าอย่างไรก็เอาตามนั้น

2.บุรุษผู้เลือ ดร้อน คือชายผู้ชอบทุบตีด่าว่า ไม่เอาเหตุไม่เอาผล มุทะลุเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ 3.บุรุษผู้มีความสุภาพ คือชายผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และครอบครัว อิงเหตุผลนำผู้คน ชายผู้เป็นสุภาพบุรุษนี้เหมาะสมกับคำว่าบิดา พ่อผู้สร้าง ผู้ชายคือโครงสร้างของบ้าน ต้องมีธรรมะ มีเหตุมีผล มีอุดมการณ์ กล้าหาญแบกรับหน้าที่ นำพาภรรย าแต่ไม่ควบคุมภรรย า หากผู้เป็นสามีทำไม่ได้ตามที่กล่าวมา ครอบครัวย่อมประสบเภทภัย

หลักธรรมของผู้เป็นภรรยา เพศหญิงเป็นเพศแม่ เราจึงขนานนามบ้านเกิดว่ามาตุภูมิแผ่นดินของแม่ เป็นแม่ศรีเรือน เป็นศรีภรรยา เพศหญิงต้องอ่อนโยน สีหน้าสงบมีรอยยิ้ม เป็นสะพานเชื่อมสมานของคนในบ้าน เพศหญิงเสมือนน้ำเข้าได้กับทุกสภาวะการณ์ อ่อนน้อมถ่อมใจ สอนสั่งบุตรธิดา หนุนนำสามี เช่นนี้เรียกว่าแม่ศรีเรือน เพศหญิงอย่าอารมณ์ร้อน ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่จู้จี้ขี้บ่น และที่สำคัญอย่าคุมหรือกดผู้เป็นสามีให้อยู่ในอำนาจ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นภรรย ามากเรื่อง สามีไร้อุดมการณ์ เมื่อใดที่ผู้เป็นภรรยาแข็งกร้าว เมื่อนั้นจะเสียทรัพย์สมบัติ ดังนั้นผู้เป็นภรรย าต้องสนับสนุนสามีมิใช่คอยสกัดกั้นสามี

สตรี 3 ประเภท 1.แม่พระเพลิง คือผู้หญิงที่อยู่ที่ไหน ที่นั่นจะมีพลังการทำลายสูง ชอบควบคุมสามี เสียงดังดั่งสายฟ้าฟาด ครอบครัวใดเป็นเช่นนี้ตกอยู่ในตำแหน่งหย างอ่อนหยินแกร่ง ฝ่ายสามีจะจากไปตั้งแต่ยังไม่ชรา และเมื่อกำเนิดบุตรธิดาจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้ ไม่อาจเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ 2.แม่บังอร คือหญิงที่ชอบกินและนอนเป็นนิสัย การงานไม่ทำ ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่และสามีอยู่ตลอดเวลา หญิงใดที่เป็นเช่นนี้ตกอยู่ในตำแหน่งดวงดาวไม้กวาด กวาดคนดีให้ออกจากตัว

3.แม่ศรีเรือน คือหญิงที่ทำให้ครอบครัวเกิดความสงบและเป็นตัวเชื่อมคนในบ้านให้สมานเข้าหากัน มีความเสมอภาค สุภาพอ่อนโยน เป็นผู้นำมาซึ่งโชควาสนาของคนในครอบครัว หญิงใดรักสามี ย่อมรักพ่อแม่สามีด้วย เพราะหากไม่มีพ่อแม่สามีไหนเลยจะมีสามีอันเป็นที่รักของตนได้ ต้องขอบคุณพ่อแม่สามีที่อบรมเลี้ยงดูสามีให้เป็นคนดี ดังนั้นสีหน้าต้องอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้พ่อแม่สามีและคนในบ้าน คัดจากหนังสือธรรมในครัวเรือน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *