กรุงไทยให้ยืม ได้ทุกอาชีพ อนุมัติไว 1O,OOO

สินเชื่อสิบหมื่น บริการสินเชื่อใหม่จากทาง ธนาคารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาคาร

โดยเป็นสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิดใช้บริการเเอปถุงเงิน

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เเละมีธุรกร รมผ่านเเอป Krungthai Next ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท

สามารถกู้ยืมเงินกับทางธนาคารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

–สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

–ทำสัญญา เเละตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

–วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

–กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

–ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ เเละจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

–เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เเละเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

–เปิดใช้งานเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

เเละมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุดภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

–มีธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

–ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

–ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

–สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระคือ:

(เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตร าดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด) / 365 วัน

ช่องทางติดต่อ

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ krungthai.com

หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *