สินเชื่อ SMEs เกษตรกร ธ.ออมสิน ให้ยืมสูง 10 ล้านบาท ลงทุนมั้นคงถาวร

แน่นอนว่าในส่วนของในช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรากำลังกลับมาดีขึ้นเรื่อๆอย่าเป็นลำดับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ซึ่งทำให้หลายคน ประสบปัญหาด้านค้าใช้จ่าในหลายๆอาชีพ รวมไปถึงอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลังทำรายได้สูงสุดของประเทศไทย

ซึ่งสำหรัภบชาวเกษตรกรที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ ไม่ต้องกังวลใจในการยื่นเรื่องสินเชื่ออีกต่อไปกับสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร ของธนาคารออมสิน อีกหนึ่ง ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

รายละเอียดสินเชื่อ

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)

วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ดอกเบี้ย

MRR + 1 ตลอดอายุสัญญา

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผ

ลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer

เอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินมทุกสาขา หรือ https://www.gsb.or.th/gsb_smes/smesagricalture/

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *