กรุงไทยใจดีให้กู้ 1 ล้าน กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินสดที่ให้วงเงินสูง และดอกเบี้ยแบบถูกใจ แถมยังกู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ กรุงไทย Smart Money

ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางกรุงไทยก็สามารถทำได้

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

ระบบล่ม “กรุงไทย” แจ้ง ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

เอกสารที่ใช้สมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

หากเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ให้ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วงเงินกู้สูงสุด

ผู้มีรายได้ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

เป็นแบบลดต้นลดดอก

ธนาคารกรุงไทย – ธนาคารกรุงไทย – บมจ. ธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ต่อเดือน ขั้นต่ำ 30,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท และเปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลูกค้าต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ สมัครได้หรือไม่

สามารถสมัครได้

ช่องทางในการสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ผู้ที่สนใจสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารกรุงไทย

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *