Krungthai ให้ลงทะเบียน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ยืมได้ 100, 000 ลงก่อนได้ก่อน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทยใจดี รายละเอียดมีดังนี้ ให้วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้สูงสุดถึง 100,000 บาท และยังสมัครง่ายได้ง่ายๆผ่านแอป Krungthai NEXT แถมยังรู้ผลได้ภายใน 5 นาที และไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน ไม่เบิกเงินมาใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และยังฟรีค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติผู้กู้

เพียงแค่เป็นลูกค้า ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย และได้รับการเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่านทางแอป Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย – ธนาคารกรุงไทย – บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วงเงินให้กู้

ผู้ที่มีรายได้ประจำ ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุด 1 ล้านบาท

ผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แะสูงสุด 500,000 บาท

ช่องทางการขอสินเชื่อ

สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตรดอกเบี้ยแบบลดต้น และลดดอก

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ให้กู้ยืมเงินที่ 50,000 บาท ผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท

จุดเด่นสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ให้วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือน กับทางธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้ เพียงมีรายได้ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป

ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เอกสารการสมัคร

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้

สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้กู้

บัตรประจำตัวพนักงาน (หากมี)

ต้นฉบับ หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ

Statement

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *