สินเชื่อใหม่ “กสิกร Xpress Loan” ให้ยืม 5OOOO ชำระแค่ 33O บ./เดือน จาก ธ.กสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย หรือ K-Bank ยังคงเปิดให้บริการ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ให้กับพนักงานประจำ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ภายใต้สโลแกนที่ว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินกู้ก้อนใหญ่ สมักง่าย ได้เงินทันที และยังสามารถสมัครง่ายผ่าน K PLUS รู้ผลอนุมัติใน 15 นาที อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา เรามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างต่อกันเลยครับ

รายระเอียดของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

–เพียงมีเงินเดือน 7,500 บาทก็กู็ได้

–สินเชื่อกู้ง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียว (สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย)

–อนุมัติไวใน 15 นาที รับเงินก้อนทันที

–ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา

–ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan – ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารแสดงรายได้(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan – ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหต:กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนบริการลูกค้า โทร.02-8888888 กด 4

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *