หมั่นกรวดน้ำ จะนำพาให้มีแต่เรื่องดีๆ เทวดาประจำตัวคุ้มครอง

การพบเจอเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนนั้นมีเรื่องราวที่ต่างกันออกไป เป็นเรื่องที่ได้ดั่งใจเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจ เรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีต่างกันออกไป ความสุขความสมหวังความทุ ก ข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นก็ต่างกันออกไปทั้งนั้น แต่ในบางครั้งบางคราว ในช่วงจังหวะของชีวิตนั้น ก็ได้พบเจอกับปัญหาชีวิตที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา เข้ามาอย่างไม่หยุด พบเจอกับอุปสรรคต่างๆทำให้เราจะต้องคอยรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากใครก็แล้วแต่ที่กำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ หาทางออกไม่ได้ ลองได้นำวิธีนี้ไปทำกันดู จะเป็นวิธีในความเชื่อ การกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวตนเทวดาข้างกาย จะช่วยให้ท่านได้ปกปักรักษาคุ้ม ครองให้มีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามา เรื่องที่ไม่ดี ก็จะพ้นไป

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว

กรวดน้ำ(ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เตรียมน้ำสะอาดไว้๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อ ไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข(ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

พูด กล่าว…ลู ก ขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ได้โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า กล่าวชื่อ…..ได้ กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์….(เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ข้อแนะนำการกรวดน้ำ

การกรวดน้ำจะใช้มือขวาจับอยู่ที่ภาชนะที่เทน้ำ แล้วให้เริ่มเทน้ำลงไป โดยจะเริ่มกรวดน้ำในขณะที่พระท่านได้ขึ้นต้นบทสวด เทน้ำอยู่เรื่อยๆไม่ให้ขาดสาย และในขณะที่ได้เทน้ำอยู่นั้นตัวเราเองตั้งจิตตั้งใจอุทิศบุญ กุศลที่เราได้ทำส่งไปให้กับผู้ที่เราตั้งใจจะทำบุญไปให้ จิตใจจะต้องนิ่งไม่เป็นกัง วลในเรื่องใด สิ่งสำคัญในการส่งบุญถึงก็คือจิตใจที่มีความแน่วแน่ เป็นเรื่องที่สำคัญ

ส่วนมืออืกข้างที่ไม่ได้ใช้การกรวดน้ำ ระวังอย่าเอามือนิ้วไปขวางทางน้ำที่ไหล เพราะนั่นจะกลายเป็นการปิด กั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลไปอย่างสะดวก อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเตรียมน้ำมากรวดน้ำได้ ก็ให้ใช้เป็นวิธีการกรวดน้ําแบบแห้ง นั่นก็คือ จะใช้จิตใจของ ตัวเองตั้งมั่น เป็นการส่งบุญบุญนั้นย่อมส่งถึงตัวผู้ที่เราจะตั้งใจทำบุญไป ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้เช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก:soosana

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *