TMB ธนชาต ให้ยืมเงิน 10,000 ไม่ต้องค้ำ ดอกวันละ 1 บาท

วันนี้ทางเว็บไซต์ ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อทีทีบี แฟลช รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืมถูกกฏหมาย สินเชื่อบัตรกดเงินสด “ทีทีบี แฟลช” ให้วงเงิน 15,000 – 500,000 บาท ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เทำของรายได้ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อเงิน ทีทีบี แฟลช เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด อเนกประสงค์ จากธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีเอ็มบีธนชาต) เป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ให้ยืมเงินเพื่อเป็นวงเงินสำรอง ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค

บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช เหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการ ใช้เงินสดหมุนเวียน เพื่อข่วยเพิามสภาพคล่อง สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช ไม่มีค่าธรรมเนียม ในการเบิกเงินสดแรกเข้า และรายปี เบิกเงินหมื่น ดอกเบี้ยแค่วันละบาท

คุณสมบัติ

สำหรับพนักงานประจำ

มีรายได้ ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

มีอายุ ระหว่าง 20 – 60 ปี

เป็นพนักงานประจำ ที่ทำงานเกิน 4 เดือน ขึ้นไป

วงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ 15,000 – 500,000 บาท

จุดเด่นบัตรกดเงินสด “ทีทีบี แฟลช”

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ก็กู้ได้

ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันในการกู้ยืมเงิน

จะกดเงินสดมาใช้ หรือผ่อนสินค้า ก็ทำได้

เบิกเงินหมื่น จ่ายดอกเพียงวันละบาทกว่าๆ

เจ้าของกิจการ

มีรายได้ ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไป

มีอายุ ระหว่าง 20 – 60 ปี

มีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่จดทะเบียน

เอกสารการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ต้นฉบับหรือสำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน ในกรณีที่ไม่มีสลิป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 1 เดือน

ในกรณีที่มีรายได้อื่นๆ ต้องแนบ ต้นฉบับ หรือสำเนา สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่นๆ ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละเดือนได้

ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว และเจ้าของกิจการ

ใช้สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีที่ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน

ในกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน

ในกรณีร้านค้า ใช้สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ หรือทะเบียนการค้า สำเนาบัญชีธนาคารหมุนเวียนธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *