กรุงไทย สมัครง่าย กล้าให้ สำหรับผู้มีรายได้ ผ่อนคืนหมื่นละ 10 บาท ทุกอาชีพ

เงินด่วนทันใจ โดยล่าสุด ธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อตัวใหม่ ภายใต้ชื่อ “กรุงไทยใจป้ำ” สินเชื่อที่ให้กู้เงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนคืนหมื่นละ 10 บาท เท่านั้น โดยไม่ต้องมีบัญชีกรุงไทยก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำประกัน สมัครง่ายๆ ผ่านแอป Krungthai NEXT

จุดเด่น

กู้ได้ ง่าย ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่จะไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้ยืมได้

มีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป

ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือ บุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนหรือ สำเนา

หนังสือ รับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

หนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

วงเงินสินเชื่อ

กรณีที่บุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

กรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และ ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระคืน

ผ่อนชำระ ได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

ขั้นตอน การสมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXt

1.เลือก บริการ

2.เลือก สมัครสินเชื่อ

3.แสดงผลิตภัณฑ์ และ คำนาณการผ่อนชำระ

4.ระบุอาชีพ วงเงินที่ต้องการจะขอ และเลือกจำนวณเดือนที่ผ่อนชำระ ตามความต้องการ

5.ยอมรับข้อตกลง ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างดารคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ

6.รายละเอียด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ( Sales Sheet )

7.เข้าสู่ ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะ ที่ทำงานเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้จะต้องติดต่อสาขาเพื่อการแก้ไข

1.เลือก ถัดไป

2.ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.ตอบคำถาม เรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคล กับสถาบันททางการเงินอื่น และ กด ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

4.เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และ แก้ไข ข้อมูลในส่วนที่ต้องการ

เมื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล กด ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลือกเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม
*เลือกให้ความยินยอม กด ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ

1.เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม(NCB Consent)

2.เลืกให้ความยินยอม กด ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ

3.ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพ่อการยืนยันให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

4.แสดงสถาณะการสมัคร

5.กดปุ่มขยายเวลา อัปโหลด เอกสาร

6.ดูเอกสารแลอัปโหลด

7.เลื่อนเพื่อดูเอกสารที่ต้องการอัปโหลด

8.อัปโหลดเอกสารที่กำหนด

9.แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จ และ กดปุ่มเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการยอมรับสินเชื่อ

1.แสดงสถาณะการสมัคร เลือก ยอมรับข้อเสนอ

2.เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อ ผ่อนชำระ และ เลือกวันที่จะผ่อนชำระ

3.กด ยืนยันข้อมูล

4.เลื่อนอ่าน และ ตรวจสอบสัญญาจนครบละเอียด

5.กดปุ่ม ยอมรับในเงื่อนไข ข้อสัญญา

6.ใส่รหัส PIN

7.เลือนเพื่ออ่านรายละเอียด

8.กดปุ่ม เสร็จสิ้น

9.สถาณะการสมัคร

10.การสมัครสำเร็จสิ้น

ท่านที่ต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร 02-111-1111

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *