ประกันสังคม แจงแล้วหลังลือ ผู้ประกันตนเตรียมได้รับเงินเยียวยาอีก 5,000

จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลต่อๆ กันมาว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 อีกคนละ 5,000 บาท นั้น

ล่าสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา

1.โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2.โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

3.โครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

ประกันสังคม แจงแล้วหลังลือ ผู้ประกันตนเตรียมได้รับเงินเยียวยาอีก 5,000

โดยโครงการทั้งหมดได้สิ้นสุดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโนบายแจกเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เดือนละ 5,000 บาท มีเพียงโครงการเยียวยา 3 ประเภทดังกล่าวเท่านั้น และได้สิ้นสุดโครงการไปแลวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565

ที่มา:siamnews.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *