ช่วยเสริมสภาพคล่อง กู้ง่าย 3,000-20,000 เมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำรับเงินทันที

สินเชื่อเงินกู้ยืม จาก บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ สินเชื่อส่วนบุลคล ซึ่งเป็นการ กู้ยืมเงิน กับบุลคลธรรมดา เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน หรือ นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ที่มีวงเงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท สามารถผ่อนได้นานสูงสุด ถึง 36 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคล จากเมืองไทยแคปปิตอล เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา ชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าจะประกอบอาชีพรับจ้าง หรือประกอบกิจการของตนเอง หรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ก็สามารถยื่นสมัครขอ กู้ยืมเงินได้ อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รายละเอียดอื่นๆของสินเชื่อจะมีอะไรบ้างมาติดตามอ่านพร้อมๆกันเลยครับ

วงเงินกู้ยืม

–อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

–ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 10-36 เดือน

ประเภทการผ่อนชำระ

–ผ่อนชำระเป็นรายเดือน

อัตราดอกเบี้ย

–คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี (คำนวณแบบลดต้นลดดอก)

ช่องทางการสมัครสินเชื่อ

–สมัครได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอล สาขาใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

สำหรับเป็นลูกค้าเก่าบริษัท

–บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

–สำเนาทะเบียนบ้าน

เกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

–หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
และผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง

–หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *