ธนาคารออมสิน ปล่อย “สินเชื่อห่วงใย” สมัครผ่าน App MyMo ฟรีค่างวด 6 เดือนแรก

ธนาคารออมสิน ปล่อยมาตรการ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สู้ภัยโควิด-19 ผ่านทางแอป MyMo แล้ว ให้ทุกคนที่กำลังเดือดร้อน สามารถกู้ยืมเงินไดั 10,000 บาท ผ่านแอป MyMo ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินในโครงการ ผู้ที่ขอกู้ผ่าน จะได้รับเงินเข้าบัญชีใน 3 วัน เอกสารที่ใช้ ก็มีเพียงแค่ บัตรประชาชนเพียงใบเดียว สามารถขอกู้เงิน ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ ใครที่กำลังเดือดร้อน ไปดูรายละเอียดการสมัครได้เลย

จุดเด่นสินเชื่อห่วงใย

–ไม่ใช้หลักประกัน ในการขอสินเชื่อ

–ยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการให้บริการ

–ใช้เพียงบัตรประชาชน เพียงใบเดียว ก็ขอสินเชื่อได้

–สมัครขอกู้เงิน ผ่านทางแอป MyMo ได้ทันที

–เลือกผ่อนชำระคืน ได้สูงสุด 24 งวด

จำนวนของเงินให้กู้ยืม

ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อราย

วัตถุประสงค์

ให้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ระยะเวลาชำระเงินคืน

ไม่เกิน 24 เดือน รวมกับระยะปลอดชำระหนี้ 6 งวดแล้ว และสามารถกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม ไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

คงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้

–ต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีและแอป MyMo

–มีอายุระหว่าง 19 – 70 ปี

–จะต้องไม่เป็น ผู้ที่มีรายได้ จากทางรัฐ เช่น ข้าราชการ หรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐ

–ไม่เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือไม่มีงานทำ

–ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน และผู้บริหาร ของธนาคาร ออมสิน

–มีถิ่นที่อยู่ ที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้

เอกสารการขอสินเชื่อ

ใช้เพียงแค่บัตรประชาชน เพียงใบเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจ ให้ทำการอัพเดทแอป MyMo ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และกดเข้าเมนู ขออนุมัติสินเชื่อ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” และกดลงทะเบียน จองสิทธิ และ ล๊อกอิน เข้าแอป MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ในวัน และเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ที่จะเห็นเมนู สินเชื่อ จากนั้นให้ทำตามระบบที่แจ้งใว้บนแอป MyMo ทีละขั้นตอน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *