ธ.ออมสิน เปิดลงทะเบียน ให้ยืมง่าย 200,000 ผ่อนนาน 8 ปี ช่วย ลูกจ้าง/โรงงาน/ค้าขาย ‘สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ’

สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้ถูกกฏหมาย สำหรับ “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ” สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ เงินเดือนน้อย ให้วงเงินกู้สูงสุด รายละ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อคุณ – Government Savings Bank

ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ โดยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็น สินเชื่อเงินกู้ ที่เปิดโอกาศ ให้กับ พนักงานบริษัท หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้น้อย ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน สามารถกู้เงินในระบบได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงกู้นอกระบบ

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง หายห่วงได้เลย ปลอดภัยแน่นอน หากสนใจสมัครเช็ครายละเอียดด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้

-ให้กู้ สูงสุด รายละไม่เกิน 200,000 บาท

จุดเด่น

-พนักงานประจำ ลูกจ้าง ผู้มีรายได้น้อยกู้ได้ง่าย

-ผ่อนสบายๆ ได้นาน สูงสุด 8 ปี(96 งวด)

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

-อนุมัติวงเงินกู้สูง

ออมสินชวนออมเงินสลากออมสินพิเศษ3ปี

คุณสมบัติสมัคร

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-กู้เงิน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

-กู้เงิน รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

-กู้เงิน รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน หรือโทร 1115

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *