Home / ข่าวทั่วไทย / พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ขยับอีกแล้ว แวะปั๊มเติมด่วน

พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ขยับอีกแล้ว แวะปั๊มเติมด่วน

วันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ปตท. ประกาศปรับราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 9 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้ GSH 95 อยู่ที่ 18.85 สตางค์/ลิตร, GSH 91 อยู่ที่ 18.58 สตางค์/ลิตร, GSH E20 อยู่ที่ 17.34 สตางค์/ลิตร, GSH E85 อยู่ที่ 16.19 สตางค์/ลิตร

Hi Diesel B20 อยู่ที่ 15.54 สตางค์/ลิตร, Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 15.79 สตางค์/ลิตร, Hi Diesel S อยู่ที่ 18.79 สตางค์/ลิตร, Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 22.66 สตางค์/ลิตร,

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *