Home / ข่าวทั่วไทย / แจกหลังละ 2,000 ผู้สูงอายุ 3,000

แจกหลังละ 2,000 ผู้สูงอายุ 3,000

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงสถานะการณ์ covid -19 ทำให้ชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดอบต.ดอนยาวใหญ่ใจดีแจกหลังละ 2 พันบาท เงื่อนไขง่ายกว่า‘เราไม่ทิ้งกัน’หากเป็นผู้สูงอายุให้เพิ่มอีกเป็น 3,000 แจงทำไมไม่แจกเป็นถุงยังชีพ วันนี้(8 พ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรือโควิด-19ได้กระจายไปทั่วโลกก่อให้เกิดการเจ็บป่วยในหมู่ประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นจนเป็นที่มาของการประกาศพรก.ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส

ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่ทำให้ประชาชนขาดรายได้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว กระทบกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภค ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนเดือนร้อนอย่างหนักในช่วงนี้ หลังจากเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ตำบลดอนยาวใหญ่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้ า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังค ม และความมั่นคงของมนุ ษย์

ได้ลงพื้นที่วัดบ้านป่าตะแบงเพื่อมอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 2,000 บาท ซึ่งถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้พิ ก าร จะได้ครัวเรือนล่ะ 3,000 บาท ซึ่งการแจกเงินเยียวยาในครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่จะไม่จ่ายซ้ำซ้อนกับเงินเยียวยา “โครงการเราไม่ทิ้งกัน”และ”โครงการช่วยเหลือเกษตรกร” ของทางภาครัฐ แต่จะจ่ายให้กับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอื่นๆ ของภาครัฐเป็นการทดแทน ส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเป็นสิ่งของถุงยังชีพเพราะจะมีประเด็นตามหลังว่าเหมาะสมหรือไม่

คุ้มค่าหรือไม่ และจะเป็นคำครหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ละคนประสบปัญหาแตกต่างกัน โดยการมอบเงินจะเป็นการยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ประชาชนนำเงินที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง ว่าครอบครัวขาดเหลือสิ่งใดก็ไปซื้อสิ่งนั้นจะดีกว่า

ที่มา:siamboatfarm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *