สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ ช่วยเหลือ ให้ยืม 50000 ผ่อนเดือนละ 1400

แนะนำสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ นั่นคือสินเชื่อส่วนบุคคลจากทางธนาคารกรุงเทพ ในชื่อว่า สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ที่มีวงเงินให้กู้วงเงินพร้อมใช้ 50,000 บาท สำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น เรื่องเงินเรื่องด่วน เบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ อนุมัติเงินกู้ตั้งแต่ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย

จุดเด่นสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

-ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน

-ไม่เบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

-สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด

-ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี

-ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด จากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

-ผู้กู้เงิน มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมในโครงการ

-มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารการขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

-ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากบริษัท ย้อนหลัง 2 เดือน

-บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า 6 เดือนต่อเนื่อง

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ ผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ

ธนาคารกรุงเทพพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา บัวหลวงโฟนโทร 1333

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *